Terug naar overzicht

Impact story: TerraScope

Impact-story | Aangemaakt: 21-06-2021 | Aangepast: 04-08-2022

Binnen TerraScope wordt gewerkt aan een softwareplatform waarmee je ruimtelijke ontwikkeling écht kan beheersen. Denk hierbij aan de beheersing van alle conditioneringsaspecten, maar ook het (inpassen van) ontwerpen, ontwikkelen en beheren van infrastructuur. Het is één centrale digitale waarheid voor alle betrokkenen, zodat besluitvorming en communicatie makkelijk en snel verloopt.

Kun je jezelf even kort voorstellen? Wie ben je en waar werk je?

Mijn naam is Christina Boonzaaijer en ik ben, naast mijn werk als zelfstandig project / interim manager op gebied van organisatie en informatievoorziening, een van de oprichters van TerraScope. TerraScope is opgericht door zes ervaren professionals, ieder met zijn of haar eigen expertise: In data en ICT, in omgevingsmanagement, in projectbeheersing, in financial control en meer.

Aan welke toepassing heb je gewerkt?

Binnen TerraScope hebben we gewerkt aan een softwareplatform waarmee je ruimtelijke ontwikkeling écht kan beheersen. Denk hierbij aan de beheersing van alle conditioneringsaspecten, maar ook het (inpassen van) ontwerpen, ontwikkelen en beheren van infrastructuur. Het is één centrale digitale waarheid voor alle betrokkenen, zodat besluitvorming en communicatie makkelijk en snel verloopt.

'Met TerraScope krijg je de juiste ondersteuning om alle conditioneringsaspecten én het project zelf te beheersen'. 

Voor wie heb je dat gedaan en waarom?

Voor iedereen die zich bezighoudt met de infra- en energiesector. De impact van de energietransitie is groot en dat maakt dat er, op gebied van ontwikkeling en onderhoud van infrastructuur, veel gaat veranderen. Binnen TerraScope weten we als geen ander hoe ingewikkeld en lastig het is om deze ruimtelijke ontwikkelingen in één keer goed te doen. Er is helaas veel te vaak sprake van onvoorziene omstandigheden en er zijn veel diverse stakeholders met verschillende belangen. Dat maakt het een uitdaging om een object succesvol in de schaarse ruimte binnen Nederland, in te passen. Dit moet en kan beter, wat ons betreft. Vandaar dat wij TerraScope hebben opgezet.

Met TerraScope krijg je de juiste ondersteuning om alle conditioneringsaspecten én het project zelf te beheersen. Beheersing is de sleutel voor succes in termen van tijd, geld, kwaliteit, veiligheid en imago. Onze databibliotheek bevat veel bovengrondse en ondergrondse datalagen, landelijk én lokaal, die voor elk project relevant zijn. Er kan efficiënt aan projecten gewerkt worden, van initiatiefase tot realisatiefase, mede door het feit dat er één centrale digitale waarheid is, die alle betrokkenen kunnen inzien en bewerken.

Welk probleem los je daarmee op?

Tijdsverspilling en vertragingen, budgetoverschrijdingen en onvoorziene kosten, maar ook graafschade en imagoschade. Deze problemen zijn verleden tijd en kunnen we ons niet meer veroorloven. Doordat er één centrale digitale waarheid is, zijn gezamenlijke inzichten en werkprocessen helder en eenduidig, en worden er snel(ler) besluiten genomen. Dit voorkomt onnodige verspilling en het versnelt je project. Je krijgt bovendien realtime inzicht in bovengrondse en ondergrondse raakvlakken, dit verkleint de kans op graafschade, verhoogt zo de productiviteit en zorgt voor een snel en efficiënt project.

Wat betekent deze toepassing voor de gebruiker?

Allereerst staat de nieuwe omgevingswet voor de deur. Deze staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. TerraScope geeft onze gebruikers de mogelijkheid om noodzakelijke objecten optimaal in te passen in de schaarse ruimte, met zo min mogelijk schade aan de ruimte zelf.
Verder is binnen TerraScope vrijwel alles wat je doet geografisch georiënteerd. Zo kan je in één oogopslag alle beschikbare en relevante data tevoorschijn toveren. Gebruikers krijgen de mogelijkheid om conditioneringsaspecten te beheersen, samen te werken aan één of meerdere projecten en dit alles in combinatie met een grote bibliotheek van geografische databronnen. 

Of het nu gaat om het aanleggen van een nieuw kabeltracé, het ontdekken van de optimale positie van een windmolen of het beschouwen van de omgeving van een dijklichaam wat groot onderhoud nodig heeft. Teamleden, externe partners en maatschappelijk betrokkenen worden samengebracht in TerraScope.

Wat is er veranderd voor je gebruikers sinds ze deze toepassing hebben?

Er is per direct realtime inzicht en transparantie. Inzicht in de omgeving en al haar conditioneringsaspecten, op een veel grotere schaal dan ooit eerder beschikbaar was. Wil je als gebruiker informatie toevoegen? Dan kan dat. Je kan automatisch raak- en snijvlakken toetsen, uploaden of tekenen van objecten, uploaden en geografisch alloceren van foto’s, video’s en onderzoeksrapporten, inmeten van objecten en tracés, uitdagingen registreren, taken beheren en gezamenlijk werken een de projectdoelstelling. 

Welke data gebruik je hiervoor?

We maken gebruik van open data, zoals de basisregistraties, op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Hiernaast maken we gebruik van data die reeds binnen de organisatie beschikbaar is en zijn we in staat om commerciële data, zoals KLIC/Kadaster data, te ontsluiten. Ons uitgangspunt is dat we alles kunnen inlezen. Uit de ongelofelijke hoeveelheid beschikbare data, zorgen onze (instelbare) filters ervoor dat de juiste relevante data beschikbaar is. 

Elk project kent ook uitdagingen. Waar liep jij tegenaan?

Een platform ontwikkelen kent vele uitdagingen. Waar begin je? Wat zijn de keuzes voor de architectuur? Gaan we het zelf doen, of zoeken we een partner?

We zijn begonnen met een beeld, een visie, een droom van de toekomst. Het vertalen van deze droom, met alle kennis en kunde die we in huis hebben, naar een concrete invulling en het huidige platform, is voor ons een flinke kluif geweest.

Als je terugkijkt: wat is dan anders gelopen dan je dacht?

In de ontwikkeling hebben we verschillende paden bewandeld en duurde het even voordat we concreet de vinger wisten te leggen op het doel van het softwareplatform. Wat wel gelijk is gebleven is dat we werken volgens het Lean principe. We richten ons echt op het creëren van waarde voor de gebruiker in alle processen. Onze gebruiker staat centraal en dat maakt dat het doel helder en concreet is geworden. 

'Als je data echt weet te benutten, ben je in staat om optimaal te presteren'.

Wat is je persoonlijke band met het onderwerp?

Mijn overtuiging van het belang van goede en werkende infrastructuur. In mijn belevingswereld is dit een van de belangrijkste succesfactoren van de samenleving in Nederland. En het moet goed passen in onze schaarse ruimte, rekening houdend met alle belangen en factoren. Daarbij geloof ik, vanuit mijn eigen expertise, in de kracht van data. Als je data echt weet te benutten, ben je in staat om optimaal te presteren.  

What's next? Wat staat er op de planning op het gebied van data?

We zijn nooit klaar met data. Het kan altijd beter en meer, dat is waar wij voor staan. Er komt steeds meer data beschikbaar, er worden enorme hoeveelheden gegenereerd die we nog nauwelijks gebruiken. We kijken bijvoorbeeld naar mogelijkheden om ons huidige platform toe te passen bij het opvangen en opslaan van streaming (sensor) data. Doel hiervan is om deze data te kunnen beschouwen en interpreteren, om er waarde uit te halen. Ook kijken we naar mogelijkheden om eerder vastgelegde data in ruimtelijke ontwikkeling te hergebruiken, waarbij we de link kunnen leggen tussen aanbieders en afnemers.

Wat kan Data.Overheid.nl voor je betekenen? Waar heb je behoefte aan?

Iedereen die zich bezighoudt met de infra en energiesector zal profijt hebben van TerraScope. Via Data.overheid willen we naamsbekendheid genereren en ons gedachtegoed delen.

Is er nog iets anders dat je over dit onderwerp kwijt wilt?

Wij zijn een hechte groep vakmensen met visie en executiekracht. Geef ons de kans om de toegevoegde waarde aan te tonen en samen maken we het verschil. 

Als mensen na het lezen behoefte hebben aan meer informatie, waar kunnen ze dan terecht?

Dat kan bij mij, Christina Boonzaaijer, te bereiken via cboonzaaijer@terrascope.nl en telefonisch via 06-42414802.

Meepraten over de impact van data?

Word gratis lid van onze data communities, binnen 1 minuut heb je een account aangemaakt en praat je mee op: www.datacommunities.nl.