Wat kun je met open data?

Heeft u een toepassing gemaakt met data van de overheid? 

Wij horen graag wanneer open data van de overheid wordt toegepast. Stuur ons een email (opendata@overheid.nl) of vul het contactformulier in; wij vermelden uw initiatief graag op onze website.

Toepassing met open data van de overheid

De Nederlandse Overheid hergebruikt haar eigen data. Ook zijn er allerlei particuliere initatieven van nieuwe toepassingen met open overheidsdata. Dit zijn enkele van deze voorbeelden:

 • Wettenpocket
  Een IOS/Android App en internet site waarin wet- en regelgeving inclusief Linked Data beschikbaar is.
 • Haagse Feiten
  Een archief met ruim 1 miljoen parlementaire documenten om eht reilen en zeilen van politiek Den Haag inzichtelijk te maken. Gratis en eenvoudig zoeken naar beleid in de praktijk.
 • Rijdendetreinen.nl
  Geert Wirken heeft een toepassing ontwikkeld met open data van openbaar vervoersbedrijven. Iedere minuut een update van actuele NS-storingen, direct in te zien via de website, de app of twitter. Ook treinverstoringen van andere Nederlandse vervoerders, zoals Arriva, Breng, Connexxion, Syntus en Veolia staan op rijdendetreinen.nl.
 • go-ov.nl
  Door gebruik van open data is go-ov in staat om te zorgen dat mensen die moeite hebben met zelfstandig reizen, zo veilig en zelfstandig mogelijk kunnen reizen met behulp vantechnologie en tegen lagere maatschappelijke kosten dan de huidige vervoersoplossingen.
 • Verbeterdebuurt.nl
  Een toepassing die d.m.v. open data bemiddelt tussen buurtbewoners en gemeentes, waarbij een gebruiker meldt en de gemeente ontvangt – en ermee aan de slag kan gaan! Een groot voordeel hierbij is dat Verbeterdebuurt een centraal punt levert voor het maken van meldingen openbare ruimte, en dat op een eenvoudige, transparante manier.
 • Aardbevingen Groningen realtime in zicht
  Met een visuele toepassing van open data over gasmeldingen en aardbevingen wordt het effect van gasmetingen in Groningen inzichtelijk gemaakt.