Toepassingen door de overheid

Toepassing met open data van en door de overheid

De Nederlandse Overheid hergebruikt haar eigen data. Diverse overheidsorganisaties bieden toepassingen aan die gemaakt zijn op basis van open data.

Op deze pagina treft u een aantal voorbeelden van deze toepassingen:

- Bereken huurverhoging vrije sector huurwoning

Deze toepassing is o.a. gemaakt met een referentiedataset, namelijk het Consumenten Prijs Index cijfer (CPI). Doel van de toepassing is om de huurverhoging d.m.v. een rekenhulp beter inzichtelijk te maken

- De Conjunctuurklok

Deze toepassing is gemaakt met diverse open datasets die als indicator dienen voor de conjunctuurklok. Doel van de toepassing is om de stand en het verloop van de conjunctuur inzichtelijk te maken. 

- Monitor koopwoningmarkt 

Dit is een gezamenlijk product tussen het CBS, TU Delft en andere partners. Doel van de toepassing is om door middel van diverse indicatoren een monitor te ontwikkellen die de koopwoningmarkt inzichtelijk maakt. 

- Rijksfinanciën

Deze toepassing is gemaakt met diverse open datasets die het Ministerie al ter beschikking stelt. Doel van de toepassing is op een visuele wijze de begroting inzichtelijk te maken. 

- Onderwijs in Cijfers

Deze toepassing is gemaakt op basis van diverse open datasets vanuit o.a. DUO ter beschikking gesteld. Doel is om cijfermatige informatie te presenteren over het onderwijs in Nederland. 

- Wettenpocket

Deze toepassing is gemaakt op basis van open data van de wet- en regelgeving, gepubliceerd op wetten.overheid.nl. Doel is een IOS/Android App en internet site waarin wet- en regelgeving inclusief Linked Data makkelijk en eenvoudig beschikbaar is. 

- Over uw buurt

Deze toepassing is gemaakt door een combinatie van open datasets rondom wet- en regelgeving. Doel is mensen te attenderen over de geldende wet- en regelgeving bij iemand in de buurt. 

Wij horen graag wanneer open data van de overheid wordt toegepast. Stuur ons een email (data@koop.overheid.nl) of vul het contactformulier in; wij vermelden uw initiatief graag op onze website.