Template inventarisatie

Voordat de datasets in data.overheid.nl worden ingevoerd, is het handig om voor elke inventarisatie een Excelsheet of ODS-sheet te vullen. Deze sheet kan makkelijk worden gecontroleerd door de betrokken medewerkers. Data.overheid.nl levert een standaard inventarisatiesheet waarin alle verplichte en optionele velden zijn opgenomen die in data.overheid.nl kunnen worden ingevoerd:

Tijdens de inventarisatie is het belangrijk om alle verplichte velden altijd te achterhalen voor elke dataset. De optionele velden zijn informatie die ten behoeve van vindbaarheid en verwachtingsmanagement richting hergebruikers belangrijk zijn.