Open data als standaard onderdeel van werkprocessen

Je weet nu welke data je in huis hebt (stap 1) en welke daarvan, vanuit juridisch perspectief (stap 2), als Open Data beschikbaar gesteld kunnen worden voor hergebruik. Aldus zijn we aangekomen bij de volgende stap: het selecteren van de te publiceren datasets en het organiseren van de consequenties daarvan. Door weloverwogen te selecteren en het proces vervolgens goed te organiseren schep je niet alleen het benodigde draagvlak, je voorkomt ook dat het publiceren van open data een ad hoc klusje is dat erbij hangt. Anders gezegd: deze stap zorgt ervoor dat het doen aan Open Data een standaard onderdeel gaat vormen van de werkprocessen binnen je organisatie en waar mensen zich verantwoordelijk voor voelen.

Een en ander valt uiteen in 3 substappen:

Stap 3: selecteer en organiseer

A. Selecteer de te publiceren datasets

We weten, op grond van de vorige stap, wat juridisch gezien als Open Data naar buiten mag en wat niet. Maar uiteraard vormt het juridisch kader niet het enige punt van afweging, ook andere aspecten spelen mee bij de keuze welke data te publiceren. Lees meer...

B. Beleg de verantwoordelijkheden en plan het proces

De open te stellen data zijn geselecteerd en de beslissing daartoe is genomen. Dat maakt de data echter nog niet open: daarvoor is de hulp nodig van een aantal stakeholders. Lees meer... 

C. Schep de infrastructuur

Gelijktijdig met of aansluitend op het organiseren en plannen van het Open data proces, moet ook de benodigde infrastructuur worden geschapen. Lees meer....

Wanneer je deze stappen genomen hebt, zijn de beslissingen helder, kennen de betrokken hun rol, zijn de data geheel opgelijnd om naar buiten te gaan, en ligt er een infrastructuur om dat te faciliteren. Daarna en ben je klaar voor de laatste stap: het daadwerkelijk publiceren van de data.

Naar stap 3a...