Score van Nederland in benchmarks

Diverse studies, diverse scores

Wereldwijd en specifiek voor Europa wordt de inspanning van nationale overheden op open data-gebied regelmatig gemeten. Nederland scoort afwisselend in de veschillende benchmarks, afhankelijk van welke indicatoren in de monitors worden gehanteerd. 

 

Open Data Barometer

odb-logo.png

Open Data Barometer
Uitvoerder: Open Data Barometer & World Wide Web Foundation

In de Open Data Barometer heeft Nederland de achtste plaats in 2016, tegenover de zevende plaats in 2015. De methodiek achter deze benchmark bestaat uit een expertonderzoek, een vragenlijst die door de betrokken overheden zelf wordt ingevuld en gereviewd, en externe data vanuit de World Economic Forum, de wereldbank en de VN. Nederland vult de vragenlijst zelf in en draagt hier verantwoordelijkheid voor. De Open Data Barometer geeft een vrij eerlijk beeld van de stand van zaken op het gebied van Open Data in Nederland.

 

European Open Data Benchmark

Vierde Plaats NL.PNG

European Open Data Benchmark
Uitvoerder: European Data Portal

In de Europese Open Data Benchmark van 2016 is Nederland vierde binnen de Europese Unie geworden in de uitvoer van open databeleid. Met bijzonder hoge scores op het geformuleerde beleid, de implementatie hiervan en het gebruik en hergebruik van open data, zijn we verzekerd van een mooie vierde plaats. Deze open data benchmark is uitgevoerd door het Europen Dataportal en geeft een overzicht van de score van landen op diverse punten in de uitvoer van het open databeleid. Onderstaande figuur laat zien dat Nederland zich mag plaatsen binnen de groep 'trendsetters', samen met landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Finland. NL factsheet 2016 (PDF, Engels) 

nlscore2016.png

 

Global Open Data Index

Open Data Index.PNG

Global Open Data Index
Uitvoerder: Open Knowledge International

In de Global Open Data Index staat Nederland in 2016 op de 20e plaats. In voorgaande jaren bekleedde Nederland hogere plaatsen. In 2013 stond Nederland op de 5e plaats, in 2014 op de 17e plaats en in 2016 op de 8e plaats. Tussen 2015 en 2016 is er een flinke wijziging in de methodiek van deze benchmark geweest waardoor voorgaande jaren niet met elkaar te vergelijken zijn. De resultaten van de census geven daarom helaas niet een volledig beeld van de huidige stand van zaken op het gebied van Open Data in Nederland. Er worden datasets als beschikbaar gekenmerkt die eigenlijk beperkingen hebben en er worden datasets als niet beschikbaar gekenmerkt terwijl deze wel beschikbaar zijn. Dit heeft mogelijk te maken met het ontbreken van vertegenwoordiging van Nederlandse reviewers in het expertpanel. Hierdoor is de Nederlandse situatie uitsluitend door buitenlandse experts beoordeeld wat een vertekend beeld kan opleveren.