Rijksbrede inventarisatie 2018

Begin 2018 is door het team van data.overheid.nl een data-inventarisatie uitgevoerd onder alle data-eigenaren van het dataportaal. Net als in 2017 is de data-inventarisatie weer uitgevoerd onder alle data-eigenaren. Dit jaar hebben diverse data-eigenaren meegedaan aan de inventarisatie, dus ook gemeenten, provincies en waterschappen. De resultaten zijn al doorgevoerd in data.overheid.nl.

Resultaten per organisatie

Resultaten

De algemene resultaten van de inventarisatie zijn als volgt

  • In de periode van 1 maart 2017 tot en met 1 april 2018 is bij de Rijksoverheid het aantal direct beschikbare datasets op data.overheid.nl toegenomen van 2.251 tot 2.581 datasets;
  • In de periode van 1 maart 2017 tot en met 1 april 2018 is bij de provincies het aantal direct beschikbare datasets op data.overheid.nl toegenomen van 1.852 tot 3.034 datasets;
  • In de periode van 1 maart 2017 tot en met 1 april 2018 is bij de gemeenten het aantal direct beschikbare datasets op data.overheid.nl toegenomen van 749 tot 1547 datasets;
  • Circa 60% van alle data-eigenaren op data.overheid.nl heeft actief meegewerkt aan de data-inventarisatie (deelname aan de inventarisatie was vrijwillig).

 

Resultaten Rijksbrede Data-inventarisatie (2018)
 Departement Beschikbaar1) Extra Datasets2) Gepland 4) In onderzoek4) Gesloten5)
Min. AZ 15 - - - -
Min. BZK 144 - 10 40 27
Min. BuZa 4 - 4 53 -
Min. Def 14 - - - -
Min. EZ 108 - 1 9 6
Min. Fin 37 - 1 4 -
Min. I en W 1653 4 4 11 2
Min. OC&W 120 - - 1 14
Min. SZW 189 - - - -
Min. J en V 41 2 - - -
Min. VWS 56 - 4 2 -
Totaal 2381 6 24 120 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting bij tabel

  1. Beschikbaar = het aantal beschikbare datasets na de inventarisatie op data.overheid.nl

  2. Extra Datasets = de overige datasets die direct beschikbaar zijn, maar nog vindbaar zijn gemaakt op data.overheid.nl

  3. Gepland = datasets staan gepland om als open data beschikbaar te worden gemaakt op data.overheid.nl. Hier hangt vaak al een concrete datum aan vast.

  4. In onderzoek = er wordt onderzocht of de dataset beschikbaar kan worden gesteld als open data

  5. Gesloten = data wordt niet beschikbaar gesteld als open data, maar blijft gesloten onder verwijzing naar uitzonderingsgronden uit de WOB.