Rijksbrede inventarisatie 2017

Begin 2017 is door het team van data.overheid.nl een data-inventarisatie uitgevoerd onder alle data-eigenaren van het dataportaal. In tegenstelling tot de data-inventarisaties van 2015 en 2016 is de inventarisatie dit jaar niet alleen onder data-eigenaren binnen de rijksoverheid uitgevoerd. Dit jaar hebben alle data-eigenaren meegedaan aan de inventarisatie, dus ook gemeenten en provincies.

Resultaten per organisatie

Kamerbrief

De resultaten van de inventarisatie worden besproken in de Kamerbrief Uitvoering Open Data Beleid van 7 juni 2017. Zoals in de brief wordt aangegeven:

  • In de periode van 1 juni 2016 tot en met 1 maart 2017 is bij de Rijksoverheid het aantal direct beschikbare datasets op data.overheid.nl toegenomen van 2.072 tot 2.251 datasets;
  • In de periode van 1 maart 2016 tot en met 1 maart 2017 is bij de provincies het aantal direct beschikbare datasets op data.overheid.nl toegenomen van 1.205 tot 1.852 datasets;
  • In de periode van 1 maart 2016 tot en met 1 maart 2017 is bij de gemeenten het aantal direct beschikbare datasets op data.overheid.nl toegenomen van 227 tot 749 datasets;
  • Uit de inventarisatie blijkt dat provincies en gemeenten 71 open datasets hebben die nog niet zijn aangemeld op data.overheid.nl;
  • Ruim 60% van alle data-eigenaren heeft actief meegewerkt aan de data-inventarisatie (deelname aan de inventarisatie was vrijwillig).

 

Resultaten Rijksbrede Data-inventarisatie (2017)
 Departement Beschikbaar1) Extra Datasets2) Gepland 4) In onderzoek4) Gesloten5)
Min. AZ 11 1 - - -
Min. BZK 53 16 15 40 31
Min. BuZa 3 1 9 57 -
Min. Def 13 0 - - -
Min. EZ 107 2 2 14 6
Min. Fin 46 0 1 4 -
Min. I en M 1656 2 10 15 17
Min. OC&W 119 0 - 1 26
Min. SZW 176 0 - 1 -
Min. V en J 19 3 - - -
Min. VWS 48 3 9 12 -
Totaal 2251 28 46 144 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting bij tabel

  1. Beschikbaar = het aantal beschikbare datasets na de inventarisatie op data.overheid.nl

  2. Extra Datasets = de overige datasets die direct beschikbaar zijn, maar nog vindbaar zijn gemaakt op data.overheid.nl

  3. Gepland = datasets staan gepland om als open data beschikbaar te worden gemaakt op data.overheid.nl. Hier hangt vaak al een concrete datum aan vast.

  4. In onderzoek = er wordt onderzocht of de dataset beschikbaar kan worden gesteld als open data

  5. Gesloten = data wordt niet beschikbaar gesteld als open data, maar blijft gesloten onder verwijzing naar uitzonderingsgronden uit de WOB.