Overzicht dataknooppunten in Nederland

Overzicht dataknooppunten in Nederland

Nederland kent zogenoemd een aantal ‘dataknooppunten’. Het woord ‘dataknooppunt’ is nog een begrip dat veel kan omvatten en nog weinig gedefinieerd is. Dit vraagt om een betere definiëring.

Knooppunt

Allereerst wat is een knooppunt. Een definitie van een knooppunt leidt tot het volgende: ‘een plaats waar veel wegen samenkomen’. Een definitie van data is het volgende: ‘een vastgelegde uitdrukking van rauwe feiten’. Dit vastleggen gebeurt online. Aan de hand van deze definities kunnen we een aantal dataknooppunten definiëren in Nederland.  

Samenwerking tussen dataknooppunten

Doel is om deze dataknooppunten dichter bij elkaar te brengen en de kansen en samenwerking op te zoeken waar nodig. Zo kan er efficiënter en meer gestructureerd gewerkt worden aan data vraagstukken. De verschillende knooppunten kunnen immers een belangrijke rol spelen in het afnemen en verrijken van de authentieke gegevens met aangehaakte data specifiek voor de sector.

Overzicht van knooppunten

In onderstaand schema wordt weergegeven wat de reeds bekende dataknooppunten in Nederland zijn. Daarnaast wordt de expertise van elk knooppunt aangeduid, waar het dataknooppunt goed in is en waar mogelijke kansen liggen tot samenwerking met andere dataknooppunten.

Wil je meer weten, wil je samenwerken of meedenken? Neem contact op via data@koop.overheid.nl .

Dataknooppunt

Thema

Expertise

Centraal Bureau voor de Statistiek

Statistiek

Aggregeren van data.

KOOP

Bestuur

Publiceren van formele data, linked data en juridische informatie

Nationaal Georegister

GEO-informatie

Online catalogus van geodatasets

PDOK

GEO-informatie

Ontsluiten van digitale geo-informatie

Kamer van Koophandel

Handel

Handelsregister voor de basis van handelsverkeer

Kadaster

Ruimtelijke ordening

Registreren en informatie verstrekken

Nationaal Archief

Cultuur en recreatie

Archiveren van overheidsinformatie

Centraal Planbureau

Economie

Maken van (economische) beleidsanalyses

Nationale Databank Wegverkeersgegevens

Verkeer

Inwinnen, opslaan en distribueren van verkeersgegevens

DUO

Onderwijs

Verzamelen gegevens over onderwijs.

RIVM

Zorg en gezondheid

Informeren, monitoren en onderbouwen van volksgezondheisbeleid

Netherlands Biodiversity Information Facility

Natuur & Milieu

Nationaal platform voor uitwisselen biogegevens.