Overzicht van datacatalogi en -registers

In data.overheid.nl worden zoveel mogelijk verwijzingen naar datasets verzameld die beschikbaar zijn vanuit Nederlandse overheidsorganisaties. Sommige overheidsorganisaties houden op de eigen website bij welke open data zij beschikbaar hebben. Enkele organisatie hebben een eigen "datacatalogus" om dit te doen.

Niet alle Nederlandse bronnen, dataregister en datacatalogi zijn al opgenomen in data.overheid.nl. Data.overheid.nl houdt daarom zoveel mogelijk overzicht over de beschikbare (open) dataportalen van nationale overheidsorganisaties. Ons doel is dat helder: zorgen dat zo snel mogelijk alle beschikbare datasets op data.overheid.nl zijn opgenomen.

Lijstje op de website of datacatalogus?

Er zijn drie manier hoe een overheidsorganisatie bekend kan maken dat data beschikbaar is voor hergebruik op data.overheid.nl:

  • handmatige aanmelding op data.overheid.nl met een link naar de daadwerkelijke data. Er is geen website of datacatalogus ter ondersteuning. Data.overheid.nl heeft de functie van datacatalogus voor deze organisatie.
  • handmatige aanmelding op data.overheid.nl in combinatie met link(s) naar een handmatige bijgehouden lijst van beschikbare open data op de website van de overheidsorganisatie. Dit komt op dit moment het meeste voor.
  • automatische aanmelding op data.overheid.nl. De overheidsorganisatie heeft een eigen datacatalogus die met het dataportaal wordt gesynchroniseerd. Voorbeeld: de CBS datacatalogus.

Van de laatst genoemde categorie treft u onderstaand verschillende overzichten aan.

Overzichten datacatalogi

  • Onder "catalogi in data.overheid.nl" vindt u de datacatalogi die al zijn opgenomen in het dataportaal.
  • Onder "Nederlandse datacatalogi" is een overzicht van alle ons bekende catalogi van overheden en datacommunities opgenomen.
  • Daarnaast houden wij ter inspiratie en uitwisseling contact met verschillende landen met een dataregister. Onder "internationale datacatalogi" is een selectie van internationale "counterparts" van data.overheid.nl opgenomen.

Selecteer het gewenste overzicht uit de opties aan de linkerzijde. Een overzicht van alle overheidsorganisatie met een lijstje met beschikbare open data, zonder datacatalogus, is nog niet beschikbaar.