Status (ingevuld door data.overheid.nl)

Nummer Dataverzoek: 
2017-630
Aanvraag datum: 
zaterdag, 08 oktober 2016
Doelgroep aanvrager: 
Ondernemer
Status: 
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat: 
Toelichting status: 
De data wordt vanaf volgende week beschikbaar gemaakt op opendata.tweedekamer.nl. De data kunt u verkrijgen door naar het menu “opgeslagen publieke selecties” te gaan. Let op: alleen op dit moment bestaat de dataset uit de huidige Kamerleden. In de loop van het jaar zal de set aangevuld worden met oud-Kamerleden.

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek: 
Gevraagde data: 
Een dataset in gestructureerde vorm (XML, JSON, etc) met daarin Eerste Kamer- en Tweede Kamerleden sinds het jaar 2000 (of eerder), met daarin minimaal gespecificeerd: voorletters, voornaam, achternaam, geboortedatum, partij, geslacht. Deze dataset wordt up-to-date gehouden met mutaties bij ontslag en nieuwe aanstelling en tijdelijk verlof en tijdelijke aanstellingen (bijv. zwangerschapsverlof). Nice to haves: periode waarin de betreffende persoon parlementariër is geweest, overige publieke functies (incl periode), lid van parlementaire commissies, aanvulling met Europarlementariërs, Provinciale Statenleden, gemeenteraadsleden, bewindspersonen (regering, gedeputeerde staten, colleges B&W)
Gewenste start- en einddatum van de data: 
zaterdag, 08 oktober 2016

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie: 
Kiesraad, individuele organen
Zoekpogingen: 
Alle websites van volksvertegenwoordigingsorganden (TK, EK, Provincies, Gemeenten) bieden een webpagina aan met daarop de volksvertegenwoordigers. Echter het scrapen van de sites is foutgevoelig, bovendien zijn oud-leden maar beperkt beschikbaar. In het geval van de Eerste Kamer zijn oud-leden alleen doorzoekbaar middels een zoekveld dat gepagineerde resultaten oplevert (wat ook niet fijn is voor scrapen). In het geval van de Tweede Kamer en meeste andere organen (heb niet alles doorzocht) wordt geen overzicht van oud-leden geboden.

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek: 
Webapplicatie die (historische) politieke documenten aanbiedt