Overzicht dataknooppunten Nederland

header_blauw.jpg

Nederland kent een aantal ‘dataknooppunten’; diverse plekken en portalen op internet waar open data wordt aangeboden en dat als knooppunt fungeert. Het woord ‘dataknooppunt’ is nog een begrip dat veel kan omvatten en nog weinig gedefinieerd is. Dit vraagt om een betere definiëring. Het 'overzicht dataknooppunten' van data.overheid.nl brengt de diverse dataknooppunten in in beeld en geeft aan welke samenwerkingen er (mogelijk) zijn.

 

Resultaten data-inventarisatie 2017 beschikbaar op data.overheid.nl

header1.jpg

Begin 2017 is door het team van data.overheid.nl een data-inventarisatie uitgevoerd onder alle data-eigenaren op data.overheid.nl. De resultaten van de inventarisatie worden besproken in de Kamerbrief Uitvoering Open Data Beleid van 7 juni 2017. Dit jaar hebben naast de departementen ook gemeenten, provincies en waterschappen meegedaan aan de data-inventarisatie. Hierdoor is een breedschalige kwaliteitscontrole gekoppeld aan de uitvraag naar nieuwe datasets. Uit de inventarisatie blijkt dat in de periode 1 juni 2016 tot en met 1 maart 2017 het aantal beschikbare datasets van departementen met 9% is toegenomen van 2.072 tot 2.251 datasets, en in de periode 1 maart 2016 tot 1 maart 2017 dat van decentrale overheden van 1.432 tot 2.601 datasets (een stijging van 82%).

Resultaten

De resultaten van de data-inventarisatie zijn in het geheel of per organisatie te downloaden op data.overheid.nl. Nieuwe datasets die uit de inventarisatie zijn gekomen worden per departement aangemeld op data.overheid.nl. Op dit moment zijn de nieuwe datasets die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn geinventariseerd (gesloten, in onderzoek en gepland) al aangemeld op data.overheid.nl.

 

Stuiveling Open Data Award weer van start

soda 1.44.jpg

“Het wordt vaak gezegd: data is het nieuwe goud. En vanaf vandaag heeft u een gouden kans, als u iets met open data doet”. Met deze woorden opende Prins Constantijn van Oranje de nieuwe editie van de Stuiveling Open Data Award (SODA). Als ’Special Envoy’ bij Startup Delta riep hij in een videoboodschap  tijdens de Accountability Hack mensen op hun toepassingen met open data in te zenden.

De Stuiveling Open Data Award, vernoemd naar de onlangs overleden voormalig president van de Algemene Rekenkamer Saskia J. Stuiveling, is ingesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2015. Het kabinet stimuleert het gebruik van open data. De award onderstreept het belang van het gebruik van open data, bijvoorbeeld vanwege de economische, maatschappelijke en democratische waarde.

Doe mee

Van 9 juni tot en met 15 september kunnen deelnemers hun inzending doen via het deelnameformulier op www.soda2017.nl. De award staat open voor iedereen die een toepassing heeft gemaakt waarbij open data van publieke organisaties gebruikt wordt, zoals een website, app of visualisatie. De winnaar ontvangt een geldbedrag van €20.000 voor de verdere investering in en doorontwikkeling van de toepassing.

 

Nieuwe aansluitingen: Gemeente Amsterdam en RDW

1_0.PNG

Deze week zijn twee nieuwe datacatalogi aangesloten op data.overheid.nl. Er zijn automatische koppelingen gemaakt met de registers van de gemeente Amsterdam en de RDW. Vanuit de RDW worden nu 125 datasets automatisch geïmporteerd op data.overheid.nl. De volledige catalogus van RDW is hier te zien. Vanuit de gemeente Amsterdam komen nu 155 datasets automatisch door op data.overheid.nl, dit aantal zal de komende tijd nog met ongeveer 50 datasets toenemen. De catalogus van Amsterdam is hier te bekijken. Lees verder over het aansluiten van catalogi op data.overheid.nl.

 

Open Knowledge Foundation Benchmark

asdfasdfafasdf.PNG

09-05-2017 - Jaarlijks publiceert de Open Knowledge Foundation een benchmark van internationaal Open Data Beleid. Nederland scoort in deze benchmark lager dan in eerdere jaren, en lager dan in andere studies (eerder dit jaar rapporteerden wij nog een vierde plaats in de Europese Open Data benchmark van het European Dataportal). Op dit moment loopt er een actie om de uitkomsten van het onderzoek te verifiëren. 

Adviesrapport studiegroep Informatiesamenleving en Overheid

adfafd.PNG

18-04-2017 - Nederland heeft veel te winnen bij in de hoogste versnelling verdergaande digitalisering. De Nederlandse overheid kan daaraan in belangrijke mate bijdragen. In dit rapport wordt advies uitgebracht over omgang met dominante trends, de digitale basisinfrastructuur, dienstverlening aan inwoners en ondernemers, en hoe om te gaan met digitalisering. Bekijk het rapport.

Kosten-baten analyse open data

asdfasdfasdfa.PNG

20-03-2017 - In Opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de TU Delft onderzoek gedaan naar de kosten en baten van het openstellen van overheidsdata. Het onderzoek bestaat uit twee delen: (1) een internationaal vergelijkend literatuuronderzoek naar de kosten en maatschappelijke baten van het openen van overheidsdata en (2) een maatschappelijke kosten-batenanalyse van vijf overheidsdatasets. Bekijk het Rapport.

Rapport Dataportfoliomanagement OCW

asfdasfasfasdf.PNG

08-03-2017 - Over welke data beschikt het Ministerie van OCW? Vanuit het oogpunt van transparantie ligt het voor de hand dat het Ministerie van OCW inzichtelijk maakt over welke gegevens het beschikt, en een dergelijk overzicht, het dataportfolio of dataregister, komt ook van pas bij het organiseren van het beheer van deze data. VKA en Berenschot deden onderzoek naar het beheer en de vormgeving van dit dataportfolio en rondden dit af met dit rapport waarvan het overzicht in de bijlagen moeten worden gezien als ‘werk in uitvoering’ voor OCW.

Internationale vergelijking Governance i-Beleid

asdfadfa.PNG

01-03-2017 - Dit rapport is het resultaat van een vergelijking van hoe de governance ten aanzien van het i-Beleid in verschillende landen is ingericht en vormgegeven. Aanleiding was de start die binnen het ministerie van BZK heeft plaatsgevonden van een studiegroep Informatiesamenleving. Deze studiegroep heeft een advies uitgebracht over het functioneren van de digitale overheid.

Rapport Taskforce Publieke Verantwoording

Filipijnen_iStock_19375693.jpg

28-02-2017 - Op 13 februari 2017 heeft de minister van Financiën het rapport van de Taskforce Publieke Verantwoording inclusief bijlagen, aangeboden aan de meest betrokken ministers: de minster van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Wonen en Rijksdienst, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Hoe? Open Festival

soda 1.44.jpg
01-12-2016 - Op maandag 12 december overhandigt minister Plasterk de eerste Stuyveling Open Data-award. Zeven finalisten presenteren zich gedurende deze dag in diverse open data sessies, terwijl om 17.30 uur de winnaar bekend wordt gemaakt. De winnaar ontvangt een budget van €20.000 euro voor de doorontwikkeling van zijn/haar idee. Kennismaken met de kanshebbers op deze award kan hier. Gedurende de dag zijn diverse open data sessies en workshops. Ook aanwezig zijn bij deze feestelijke dag? Meld je dan nu aan!

 

Vierde plaats voor Nederland in EU Open Data Maturity Assessment 2016

Vierde Plaats NL.PNG

12-10-2016 - In de meest recente Europese Open Data Benchmark is Nederland vierde binnen de Europese Unie geworden in de uitvoer van open databeleid. Met bijzonder hoge scores op het geformuleerde beleid, de implementatie hiervan en het gebruik en hergebruik van open data, zijn we verzekerd van een plek in de Top5. Deze open data benchmark is uitgevoerd door het European Dataportal en geeft een overzicht van de score van landen op diverse punten in de uitvoer van het open databeleid. Lees meer en bekijk het volledige rapport.

 

Aankondiging werkgroep 'Open Data & Gemeenten' in november

Werkgroep Header gemeenten.jpg

12-10-2016 - Data.overheid.nl organiseert in november tweemaal een werkgroep 'High Value Datalijst': op dinsdag 1 november & dinsdag 29 november (10.00 - 12.00 uur, Beatrixpark Den Haag). In deze werkgroep gaan we samen met gemeenten om tafel om een aanpak te bedenken voor de opzet & uitvoer van open data beleid, en de aansluiting van meer gemeenten bij data.overheid.nl. Meedenken & opgeven via inger.waling@koop.overheid.nl.

Terugblik gebruikersbijeenkomst data.overheid.nl 7 oktober

header 7 okt.jpg

12-10-2016 - Bekijk de presentaties terug en lees de belangrijkte actiepunten en topics van deze bijeenkomst. Met een grote opkomst, sprekers met veschillende Open Data invalshoeken en interessante presentaties kijken we terug op een geslaagde ochtend. Lees ook alvast meer over het programma van 16 december en meld je daarvoor aan!

 

Van start: Stuiveling Open Data Award

soda 1.44.jpg

28-09-2016 - Sinds vandaag is Stuiveling Open Data Award (SODA) van start! Op www.soda2016.nl staat alle informatie over de wedstrijd en de award. Op de website kunnen inzendingen over bijzondere open data-initiatieven (website, app, visualisatie) worden gedaan. Een jury bepaalt de winnaar; deze ontvangt een wisselbeker en een geldbedrag van € 20.000 voor de verdere investering en ontwikkeling van de toepassing. Daarnaast is het natuurlijk ook een mooie gelegenheid om jouw toepassing in de schijnwerpers te zetten. De beste inzendingen presenteren zich op 12 december 2016 tijdens de awardbijeenkomst op het Hoe Open? Festival, waar de winnaar gekozen wordt. Houd www.soda2016.nl in de gaten!

Volgende gebruikersbijeenkomst 7 okt 2016

20-06-2016 | Elk kwartaal organiseert data.overheid.nl een bijeenkomst voor de gebruikers van data.overheid.nl. Op 7 oktober 2016 vindt de eerstvolgende bijeenkomst plaats, in de toren van het ministerie van Binnenlandse Zaken op de Turfmarkt in Den Haag. Op deze dag komen data-eigenaren, overheidsorganisaties en makers van toepassingen bij elkaar om samen te denken & te werken aan een betere nationale open data-infrastructuur. Om veiligheidsredenen kunnen wij alleen bezoekers toelaten die op de gastenlijst staan. Meer lezen over deze bijeenkomst en aanmelden kan hier!

Terugblik gebruikersbijeenkomst 10 juni 2016

20-06-2016 | Data.overheid.nl organiseert elk kwartaal een bijeenkomst voor alle gebruikers. Lees het verslag van de laatste bijeenkomst op 10 juni 2016.

High Value datasets

11-05-2016 | Bij de inventarisatie van 2016 hebben de departementen in totaal 27 datasets als 'high-value' dataset aangemerkt. Daarvan zijn er reeds negentien beschikbaar via data.overheid.nl en staan er vier gepland om met voorrang openbaar te maken. Daarnaast zijn er 4 datasets waarvan nog wordt onderzocht of ze als open data beschikbaar kunnen komen. Bekijk de high value datasets.

Trendrapportage Open Data Nederland

24-04-2016 | Wereldwijd en specifiek voor Europa wordt de inspanning van nationale overheden gemonitord. Nederland scoort afwisselend in de veschillende benchmarks, afhankelijk van welke indicatoren in de monitors worden gehanteerd. Bekijk de meest recente rapportage van de Rekenkamer.

Bijeenkomst 29 sept 2017

29 sept versie 4.png

Op vrijdag 29 september 2017 is de eerstvolgende gebruikersbijeenkomst van data.overheid.nl. Deze bijeenkomst is interessant voor data-eigenaren, data-hergebruikers en iedereen die professioneel of uit interesse bezig is met (open)overheidsdata. Lees meer over het programma en meld u alvast aan, of neem contact op via data@koop.overheid.nl.