Organisaties

Bekijk per data-eigenaar hoeveel datasets er zijn gepubliceerd, wat de kwaliteit is van de links en wat de status is van de datasets.158 resultaten gevonden - 50 per pagina
Doorzoek de inhoud
Data-eigenaar Soort organisatie Valt onder Datasets Link-kwaliteit Status Exporteren
ZBO | Centraal Bureau voor de Statistiek Zelfstandig Zelfstandig 4,806 9678 / 9680 - 99.98% 2 CSV
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Rijkswaterstaat Onderdeel ministerie Ministerie van Infrastructuur en Milieu 1,188 6785 / 7074 - 95.91% 2 CSV
Provincie | Drenthe Provincie Provincie 962 1924 / 1924 - 100% 1 CSV
Gemeente | Amsterdam Gemeente Gemeente 173 1450 / 1452 - 99.86% 2 CSV
Gemeente | Zaanstad - - 379 771 / 1290 - 59.77% 2 CSV
Gemeente | 's-Gravenhage Gemeente Gemeente 215 1235 / 1235 - 100% 1 CSV
Provincie | Provincie Utrecht Provincie Provincie 361 1017 / 1017 - 100% 1 CSV
Gemeente | Gemeente Utrecht Gemeente Gemeente 501 940 / 941 - 99.89% 2 CSV
Provincie | Overijssel Provincie Provincie 108 734 / 734 - 100% 1 CSV
Provincie | Gelderland Provincie Provincie 264 603 / 603 - 100% 1 CSV
Provincie | Zuid-Holland Provincie Provincie 249 530 / 530 - 100% 1 CSV
Provincie | Provincie Groningen Provincie Provincie 256 511 / 511 - 100% 1 CSV
Provincie | Noord-Holland Provincie Provincie 171 493 / 495 - 99.6% 2 CSV
Onderzoeksinstellingen | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Subonderdeel ministerie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 263 476 / 476 - 100% 1 CSV
Leveranciers (geen overheid) | Dataplatform NL Buiten de overheid Buiten de overheid 273 318 / 318 - 100% 1 CSV
ZBO | RDW (Dienst Wegverkeer) ZBO Ministerie van Infrastructuur en Milieu 79 310 / 310 - 100% 1 CSV
Provincie | Zeeland Provincie Provincie 149 277 / 292 - 94.86% 2 CSV
ZBO | Kadaster ZBO Ministerie van Infrastructuur en Milieu 92 270 / 270 - 100% 1 CSV
Gemeente | Leeuwarden - - 44 235 / 235 - 100% 1 CSV
Ministeries | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 99 233 / 233 - 100% 1 CSV
Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 201 233 / 233 - 100% 1 CSV
Provincie | Fryslân Provincie Provincie 107 208 / 208 - 100% 1 CSV
Ministeries | Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie Ministerie van Economische Zaken 64 197 / 197 - 100% 1 CSV
Waterschap | Waterschap Hunze en Aa's Waterschap Regionaal 81 180 / 187 - 96.26% 2 CSV
Ministeries | Ministerie van Financiën Ministerie Ministerie van Financiën 53 176 / 176 - 100% 1 CSV
Nationale samenwerking | Deltares Stichting Regionaal 34 161 / 161 - 100% 1 CSV
Gemeente | Dordrecht Gemeente Gemeente 30 151 / 151 - 100% 1 CSV
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | KNMI Onderdeel ministerie Ministerie van Infrastructuur en Milieu 83 149 / 149 - 100% 1 CSV
Gemeente | Tilburg Gemeente Gemeente 39 148 / 148 - 100% 1 CSV
Gemeente | Schiedam Gemeente Gemeente 31 144 / 145 - 99.31% 2 CSV
Ministeries | Ministerie van Justitie en Veiligheid Ministerie Ministerie van Veiligheid en Justitie 18 124 / 124 - 100% 1 CSV
Gemeente | Breda Gemeente Gemeente 61 118 / 118 - 100% 1 CSV
Gemeente | Zeist Gemeente Gemeente 23 118 / 118 - 100% 1 CSV
Provincie | Noord-Brabant Provincie Provincie 56 108 / 111 - 97.3% 2 CSV
Gemeente | Hollands Kroon Gemeente Gemeente 23 110 / 110 - 100% 1 CSV
Gemeente | Koggenland Gemeente Gemeente 39 108 / 108 - 100% 1 CSV
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministerie Ministerie van Buitenlandse Zaken 65 104 / 104 - 100% 1 CSV
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Onderdeel ministerie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 35 102 / 102 - 100% 1 CSV
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Dienst Uitvoering Onderwijs Onderdeel ministerie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 69 98 / 99 - 98.99% 2 CSV
Gemeente | Arnhem Gemeente Gemeente 27 92 / 92 - 100% 1 CSV
Europa | Europese Commissie Commissie Europa 8 86 / 87 - 98.85% 2 CSV
ZBO | Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen ZBO Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 82 / 82 - 100% 1 CSV
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Planbureau voor de leefomgeving Onderdeel ministerie Ministerie van Infrastructuur en Milieu 33 80 / 80 - 100% 1 CSV
Gemeente | Stichtse Vecht - - 28 67 / 67 - 100% 1 CSV
Gemeente | Vlaardingen Gemeente Gemeente 8 65 / 65 - 100% 1 CSV
Ministeries | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 31 63 / 64 - 98.44% 2 CSV
Provincie | BIJ12 Regionaal samenwerkingsorgaan Regionaal 33 64 / 64 - 100% 1 CSV
Provincie | Limburg Provincie Provincie 32 64 / 64 - 100% 1 CSV
Gemeente | Papendrecht Gemeente Gemeente 19 63 / 63 - 100% 1 CSV
Gemeente | Delft - - 12 62 / 62 - 100% 1 CSV

Pagina's