Datakalender

In deze datakalender vind je de datasets die gepland staan voor publicatie. Filter op datum, thema of data-eigenaar en houd in de gaten welke dataset wanneer beschikbaar komt.149 resultaten gevonden - 50 per pagina
Doorzoek de inhoud
Data-eigenaar Dataset Thema Status Datumaflopend sorteren Op schema
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Registratie & accreditatie evenementen Internationaal In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Uitleveringsverzoeken (Aruba en Nederlandse Antillen) Internationaal In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Financiën Boeking EU-afdracht Financiën In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centrale post en koeriersdienst In onderzoek
Ministerie van Economische Zaken | Agentschap Telecom Metadata frequenties Economie In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Betaalbestanden gemeente- en provinciefonds In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Producten en diensten HIS Bestuur In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Nummers vermiste of gestolen identiteits bewijzen Bestuur In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Culturele subsidies Internationaal In onderzoek
Ministerie van Economische Zaken | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mestregistratie Landbouw In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Stelselcatalogus Bestuur In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Kennispaspoort Internationaal In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Monitor integriteit openbaar bestuur (2012) In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Subsidies ontwikkelingssamenwerking Internationaal In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Legalisatie- en verificatieverklaringen Internationaal In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Netwerkgegevens bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheidspartijen Internationaal In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Subsidies handelsprojecten Internationaal In onderzoek
Onderzoeksinstellingen | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Nationaal Meetnet Radioactiviteit: natuurlijke alfastraling (maand, dag en uurgemiddelden) Zorg en gezondheid In onderzoek
Ministerie van Economische Zaken | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Dierlocatie en aantallen (op basis van de GDI) Landbouw In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Departementale registratie subsidies Financiën In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Koninklijke onderscheidingen Bestuur In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Incidentmanagement Bestuur In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlands Hulpcomité Internationaal In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Oorlogsslachtoffers WUV 1940/1945 Internationaal In onderzoek
ZBO | CBR Vorderingen/straf maatregelen Verkeer In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Onderzoek HIV/AIDS lokaal personeel Internationaal In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Landenfiches Ontwikkelingssamenwerking Internationaal In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DHC openbaar register In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Overzicht Handelsmissies (DIO) Internationaal In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Onderzoeken naar integriteitsincidenten Internationaal In onderzoek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Rijksvastgoedbedrijf Projecten voor instandhouding of aanpassing van vastgoed (in aanbesteding, in uitvoering, afgerond) Bestuur In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Nationaal Contact Punt - Melding over toepassing van de OESO Richtlijnen (IMH) Internationaal In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Interdepartementale contracten en categoriemanagement Bestuur In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Nationaal Visum Informatie Systeem Internationaal In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties CTM (complete tendermanagement) Bestuur In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties EU monitor Bestuur In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties BZK financiële administratie Bestuur In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Garantieverklaringen musea Internationaal In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Externe contacten bedrijfsmaatschappelijk werk HDPO Internationaal In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Adres-onderzoeken in het buitenland Internationaal In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Visuminformatiesysteem Caribisch gebied Koninkrijk der Nederlanden (VISANA) Internationaal In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Claimanten DDR-Indonesië-Irak-Marokko Internationaal In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Financiën Belastingontvangsten / ontvangstencijfers Financiën In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Periodiek onderhoudsrap- port (POR) gemeenten Bestuur In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Uitgaven subsidies BZ Financiën In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Repertorium en dossier notariële akten Internationaal In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlandse gedetineerden in het buitenland Internationaal In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mutaties BZK personeel Bestuur In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Halfjaar rapportages geldleningen In onderzoek
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Toegangsregistratie Rijksgebouw Internationaal In onderzoek

Pagina's