Datakalender

In deze datakalender vind je de datasets die gepland staan voor publicatie. Filter op datum, thema of data-eigenaar en houd in de gaten welke dataset wanneer beschikbaar komt.23 resultaten gevonden - 50 per pagina
Doorzoek de inhoud
Data-eigenaar Dataset Thema Status Datumaflopend sorteren Op schema
Onderzoeksinstellingen | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Dataset met voedselconsumptiepeilingen Zorg en gezondheid Gepland 01-07-2016 1467324000
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Lijst van beschikbare beoordelings memorandi (BeMo's) Internationaal Gepland 01-07-2016 1467324000
Ministeries | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Open databestand Zorgverzekeringswet 2014 Zorg en gezondheid Gepland 01-07-2016 1467324000
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Overzicht Millenium Developmentgoals Internationaal Gepland 01-07-2016 1467324000
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Lijst met alle posten van NL in buitenland Internationaal Gepland 01-09-2016 1472680800
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Inspectieresultaten Zorg en gezondheid Gepland 31-12-2016 1483138800
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Wapenexportvergunningen Economie Gepland 31-12-2016 1483138800
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Rijksvastgoedbedrijf Aanhuur vastgoed Rijksoverheid Bestuur Gepland 30-06-2017 1498773600
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Rijksvastgoedbedrijf Staatseigendommen Bestuur Gepland 30-06-2017 1498773600
Ministeries | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Regelhulp brandveiligheid Bestuur Gepland 31-12-2017 1514674800
Ministeries | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Panden en reserveerbare vergaderzalen Bestuur Gepland 31-12-2017 1514674800
Ministeries | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datawonen Bestuur Gepland 31-12-2017 1514674800
Ministeries | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dashboard gemeenten, monitor sociaal domein (in aanbouw) Bestuur Gepland 31-12-2017 1514674800
Nationale samenwerking | Nederlandse Databank Wegverkeergegevens (NDW) Maximale snelheden van onderliggende- en hoofdwegennet Verkeer Gepland 30-06-2018 1530309600
ZBO | CBR CBR Verklaringen Verkeer Gepland 30-06-2018 1530309600
Nationale samenwerking | Nederlandse Databank Wegverkeergegevens (NDW) Matrix Signaalgever Informatie Verkeer Gepland 30-06-2018 1530309600
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Rijksvastgoedbedrijf Ingebruikgevingen (extern Rijk) Bestuur Gepland 30-06-2018 1530309600
UBR | KOOP (Netherlands publication office) OWMS Waardelijsten Bestuur Gepland 30-09-2018 1538258400
Nationale samenwerking | Nederlandse Databank Wegverkeergegevens (NDW) NDW Beeldstanden DRIP's Verkeer Gepland 31-12-2018 1546210800
Ministeries | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 44 meetinstrumenten - kwaliteitsindicatoren en cliëntvragenlijsten - Zorg en gezondheid Gepland 31-12-2018 1546210800
Ministeries | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Datasets met actuele uitvoeringsinformatie uit de Wlz - onder andere zorggebruik binnen gemeenten - Zorg en gezondheid Gepland 31-12-2018 1546210800
Ministeries | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Rijksgebouwen (gebouwen in eigendom van het Rijk of gehuurd voor rijkshuisvesting) Bestuur Gepland 01-01-2019 1546297200
Ministeries | Ministerie van Financiën Begrotingsuitgaven en –ontvangsten Financiën Gepland 31-12-2021 1640905200