Datakalender

In deze datakalender vind je de datasets die gepland staan voor publicatie. Filter op datum, thema of data-eigenaar en houd in de gaten welke dataset wanneer beschikbaar komt.33 resultaten gevonden - 50 per pagina
Doorzoek de inhoud
Data-eigenaar Dataset Thema Status Datumaflopend sorteren Op schema
Ministeries | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Stelselcatalogus Bestuur In onderzoek
Ministerie van Infrastructuur en Milieu | Rijkswaterstaat Nationaal Wegwijzerbestand Ruimte en infrastructuur Gepland 01-07-2016 1467324000
Onderzoeksinstellingen | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Dataset met voedselconsumptiepeilingen Zorg en gezondheid Gepland 01-07-2016 1467324000
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Lijst van beschikbare beoordelings memorandi (BeMo's) Internationaal Gepland 01-07-2016 1467324000
Ministeries | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Open databestand Zorgverzekeringswet 2014 Zorg en gezondheid Gepland 01-07-2016 1467324000
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Overzicht Millenium Developmentgoals Internationaal Gepland 01-07-2016 1467324000
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Lijst met alle posten van NL in buitenland Internationaal Gepland 01-09-2016 1472680800
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Wereldkaart Postennet (BZ) Internationaal Gepland 15-09-2016 1473890400
Ministerie van Infrastructuur en Milieu | Rijkswaterstaat Normaal Amsterdams Peil (NAP) Natuur en milieu Gepland 01-11-2016 1477954800
Ministeries | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 44 meetinstrumenten - kwaliteitsindicatoren en cliëntvragenlijsten - Zorg en gezondheid Gepland 31-12-2016 1483138800
Ministerie van Economische Zaken | Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Inspectieresultaten Zorg en gezondheid Gepland 31-12-2016 1483138800
Ministeries | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Datasets met actuele uitvoeringsinformatie uit de Wlz - onder andere zorggebruik binnen gemeenten - Zorg en gezondheid Gepland 31-12-2016 1483138800
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken Wapenexportvergunningen Economie Gepland 31-12-2016 1483138800
Ministerie van Economische Zaken | Centraal Planbureau (CPB) Diverse (M)KBA's Economie Gepland 31-12-2016 1483138800
Ministerie van Infrastructuur en Milieu | Rijkswaterstaat Bodemligging (lodingen en afgeleide producten) Natuur en milieu Gepland 01-01-2017 1483225200
Gemeente | Ede Hinderwetvergunningen Gemeente Ede, 1949-1993 Natuur en milieu Gepland 01-03-2017 1488322800
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Rijksvastgoedbedrijf Aanhuur vastgoed Rijksoverheid Bestuur Gepland 30-06-2017 1498773600
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Rijksvastgoedbedrijf Staatseigendommen Bestuur Gepland 30-06-2017 1498773600
ZBO | CBR CBR Verklaringen Verkeer Gepland 30-09-2017 1506722400
Ministeries | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Regelhulp brandveiligheid Bestuur Gepland 31-12-2017 1514674800
Ministeries | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Rijksaanbestedingskalender Bestuur Gepland 31-12-2017 1514674800
Ministeries | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Panden en reserveerbare vergaderzalen Bestuur Gepland 31-12-2017 1514674800
UBR | KOOP (Netherlands publication office) OWMS Waardelijsten Bestuur Gepland 31-12-2017 1514674800
Ministeries | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datawonen Bestuur Gepland 31-12-2017 1514674800
UBR | KOOP (Netherlands publication office) PUC uitvoeringsinformatie Bestuur Gepland 31-12-2017 1514674800
UBR | KOOP (Netherlands publication office) Tuchtrecht Bestuur Gepland 31-12-2017 1514674800
Ministeries | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dashboard gemeenten, monitor sociaal domein (in aanbouw) Bestuur Gepland 31-12-2017 1514674800
Ministeries | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties WoON Huisvesting Gepland 31-12-2017 1514674800
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Rijksvastgoedbedrijf Rijksgebouwen (gebouwen in eigendom van het Rijk of gehuurd voor rijkshuisvesting) Bestuur Gepland 30-06-2018 1530309600
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Rijksvastgoedbedrijf Ingebruikgevingen (extern Rijk) Bestuur Gepland 30-06-2018 1530309600
Nationale samenwerking | Nederlandse Databank Wegverkeergegevens (NDW) NDW Beeldstanden DRIP's Verkeer Gepland 31-12-2018 1546210800
Onderzoeksinstellingen | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Nederlands voedingsstoffenbestand Zorg en gezondheid In onderzoek 31-12-2018 1546210800
Ministeries | Ministerie van Financiën Begrotingsuitgaven en –ontvangsten Financiën Gepland 31-12-2021 1640905200