De kenmerken van een dataset is een verzameling "tags" die meer duiding geven van de volgende aspecten:
- beperking in beschikbaarheid
- reden waarom een dataset gesloten is
- specificatie van bewerking van een dataset

Beperking
Naam Omschrijving van term
Authenticatie nodig - http://data.overheid.nl/kenmerk/beperking-authenticatie

Beperking: er is autenticatie nodig om de dataset te downloaden of te raadplegen. 

Geen download - http://data.overheid.nl/kenmerk/beperking-geendownload

De data is beschikbaar op een website, maar is niet te downloaden of via een webservice op te vragen. Dit is een beperking; de data wordt niet als "open data" aangemerkt. De data is wel beschikbaar en wordt daarom opgenomen op data.overheid.nl met de vermelding van deze beperking en met de vindplaats van de raadpleegbare data. 

Geo gedeeld licentie - http://data.overheid.nl/kenmerk/beperking-geogedeeld

De dataset heeft een "geo gedeeld" licentie waarin beperking in hergebruik kunnen zijn opgenomen. Deze beperkingen varieren. Volg de link naar het Nationaal Georegister om de precieze licentie voorwaarden voor hergebruik te raadplegen. 

Leveringskosten - http://data.overheid.nl/kenmerk/beperking-leveringskosten

Beperking: de dataset is niet zonder kosten beschikbaar. Er is sprake van leveringskosten voor onbeperkte toegang of levering van de volledige dataset.

Registratie nodig - http://data.overheid.nl/kenmerk/beperking-registratie

De data-aanbieder vraagt de hergebruiker om eenmalig te registeren zodat contact met de hergebruiker kan worden gelegd voor nadere toelichting en instructie over de beschikbaar gestelde data. 

Specifieke datasets
Naam Omschrijving van term
Basisregistratie
Taxonomie
Waardelijst
Gesloten datasets
Naam Omschrijving van term
Belang betrekkingen - http://data.overheid.nl/kenmerk/gesloten-betrekkingen

De betrekkingen van Nederland met andere Staten en/of internationale organisaties is belangrijker dan het opstellen van de dataset. 

Economische of financiële belangen - http://data.overheid.nl/kenmerk/gesloten-belangen

De economische of financiele belangen van de Staat of andere publiekrechtelijke lichamen zijn belangrijker dan het openstelen van de dataset. 

Gevaar eenheid Kroon - http://data.overheid.nl/kenmerk/gesloten-kroon

Het verstrekken van de dataset kan gevaar opleveren voor de eenheid van de Kroon.

Inspectie, controle en toezicht - http://data.overheid.nl/kenmerk/gesloten-inspectie

De dataset heeft betrekking op inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen en er zijn geen zwaarder wegende belangen voor openbaarmaking. 

Persoonlijke beleidsopvattingen - http://data.overheid.nl/kenmerk/gesloten-beleidsopvatting

De dataset bevat persoonlijke beleidsopvattingen. De betrokkene heeft geen uitdrukkelijke toestemming verleent voor openbaarmaking. De gegevens kunnen niet eenvoudig worden geanonimiseerd en er zijn geen zwaarder wegende belangen tot openbaarmaking. 

Privacy - http://data.overheid.nl/kenmerk/gesloten-privacy

De dataset bevat persoongegevens:  

  1. de persoongegevens kunnen niet eenvoudig worden verwijderd uit de dataset (anonimiseren) waarbij de dataset bruikbaar blijft; of,
  2. er is sprake van inbreuk op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; of, 
  3. de betrokkenen zijn vooraf geinformeerd over de openbaarmaking en hebben geen toestemming verleent; of, 
  4. de persoonsgegevens kunnen op een eenvoudige manier achterhaald worden door koppeling(en) met een ander bestand.
Rechten van derden - http://data.overheid.nl/kenmerk/gesloten-rechten

De overheid kan niet vrij beschikken over de inhoud van de dataset en/of heeft geen uitdrukkelijke toestemming om de dataset open te stellen. 

Staatsveiligheid - http://data.overheid.nl/kenmerk/gesloten-staatsveiligheid

Het verstrekken van de dataset kan de veiligheid van de Staat schaden.

Strafrecht - http://data.overheid.nl/kenmerk/gesloten-strafrecht

De dataset heeft betrekking op de opsporing en/of vervolging van strafbare feiten en er zijn geen zwaarder wegende belangen voor openbaarmaking.

Vertrouwelijk - http://data.overheid.nl/kenmerk/gesloten-vertrouwelijk

De dataset bevat bedrijfs- en/of fabricage gegevens die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld, en er zijn geen zwaarder wegende belangen voor openbaarmaking. 

Naam Omschrijving van term
Beperking - http://data.overheid.nl/kenmerk/beperking
Gesloten datasets - http://data.overheid.nl/kenmerk/gesloten

Gesloten datasets zijn niet beschikbaar voor hergebruik. Indien een dataset deze status heeft, dient de reden waarom de data niet beschikbaar is voor publiek hergebruik te worden vermeld. 

Specifieke datasets

Sommige datasets zijn anders dan anderen. Dit kenmerk is bedoeld om een aantal specifieke soorten datasets direct te kunnen herkennen op data.overheid.nl.