De bronformaten van een dataset zijn de verzameling van bronnen waarin de data is te vinden. Deze bronnen kunnen ook links naar websites of documentatie zijn waarin wordt beschreven hoe de data kan worden verkregen. Er zijn 4 soorten bronformaten:
- documentatie (link naar site of downloadbare documenten)
- data toegankelijk via site (data is niet in bestand of service beschikbaar)
- downloadbare bestanden
- webservices

Services
Naam Omschrijving van term
API - http://data.overheid.nl/formaat/api

API

Atom - http://data.overheid.nl/formaat/atom

Een datafeed in Atom formaat waarbij data in XML wordt geleverd. Een Atom feed wordt als "webservice" geclassificeerd. 

Geo Atom - http://data.overheid.nl/formaat/inspire-atom

Een datafeed die voldoet aan de geo INSPIRE standaard.

Geo ODS - http://data.overheid.nl/formaat/ods

OpenLS Directory Service.

Geo OGS - http://data.overheid.nl/formaat/ogs

OpenSL Gateway Service. 

Geo OPS - http://data.overheid.nl/formaat/ops

OpenSL Presentation Service. 

Geo ORS - http://data.overheid.nl/formaat/ors

OpenSL Route Service. 

Geo OUS - http://data.overheid.nl/formaat/ous

OpenSL Utility Service.

Geo SAS - http://data.overheid.nl/formaat/sas

Sensor Altert Service.

Geo SOS - http://data.overheid.nl/formaat/sos

Sensor Observation Service. 

Geo SPS - http://data.overheid.nl/formaat/sps

Sensor Planning Service.

Geo WCS - http://data.overheid.nl/formaat/wcs

Web Coverage Service. Een geo webservice. 

Geo WCTS - http://data.overheid.nl/formaat/wcts

Een Web Coordinate Transformation Service voor geodata. 

Geo WMC - http://data.overheid.nl/formaat/wmc

Een Web Map Context service voor geo data.

Geo WNS - http://data.overheid.nl/formaat/wns

Web notification service. 

Geo WPS - http://data.overheid.nl/formaat/wps

Een Web Processing Service voor geodata.

JsonLD - http://data.overheid.nl/formaat/jsonld

Een bericht in JSON Linked Data formaat dat via een service kan worden opgevraagd. 

Soap - http://data.overheid.nl/formaat/soap

Een bericht in XML formaat dat via een SOAP service kan worden opgevraagd. 

WFS-G - http://data.overheid.nl/formaat/wfsg

Een Gazzetteer service. 

Geo WMTS - http://data.overheid.nl/formaat/wmts

Web map Tile Service (WMTS) vergelijkbaar met WMS. Een geo webservice.

Geo WMS - http://data.overheid.nl/formaat/wms

Web Map Service (WMS) is een geo view service die een dynamische kaartuitsnede genereert in een raster formaat (plaatje). Meer informatie op PDOK / NGR documentatie webservices

Geo CSW - http://data.overheid.nl/formaat/csw

Catalogue Service for the Web (CSW). CSW endpoint bevragen via HTTP GET of XML over HTTP POST. Gebruikt voor geo datacatalogi. 

Geo WFS - http://data.overheid.nl/formaat/wfs

Web Feature Service (WFS) is een geo download service waarmee geografische vector data kan worden opgevraagd. Meer informatie op PDOK / NGR documentatie webservices

Json - http://data.overheid.nl/formaat/json

Een JSON bericht dat via een service kan worden gedownload. 

Downloadbaar
Naam Omschrijving van term
csv - http://data.overheid.nl/formaat/csv

Een downloadbaar bestand in CSV formaat. 

Download - http://data.overheid.nl/formaat/download

Een downloadbaar bestand met een verder onbekend formaat.

Excel - http://data.overheid.nl/formaat/msexcel

Downloadbaar Microsft Excel bestand. Dit is geen open data formaat, maar data. Dus een classificatie als downloadbaar data bestand. 

Geo ESRI database - http://data.overheid.nl/formaat/fgdb

ESRI File Geodatabase, een downloadbaar geobestand. 

Geo KML - http://data.overheid.nl/formaat/kml

Een Keyhole Makup Language bestand voor downloaden van geodata. 

Geo Shape - http://data.overheid.nl/formaat/shape

Downloadbaar bestand met geo-informatie.

n3 - http://data.overheid.nl/formaat/n3

Een downloadbaar bestand in N3 formaat. 

ODS - http://data.overheid.nl/formaat/ods

Open Document Format bestand, downloadbaar. 

RDF - http://data.overheid.nl/formaat/rdf

Een downloadbaar bestand in RDF formaat. 

SAV
Turtle - http://data.overheid.nl/formaat/turtle

Een downloadbaar bestand in Turtle formaat. 

XML - http://data.overheid.nl/formaat/text-xml

Een downloadbaar XML bestand. 

ZIP - http://data.overheid.nl/formaat/zip

Een downloadbaar gecompimeerd bestand in ZIP formaat. 

CSV - http://data.overheid.nl/format/csv
Geo GML - http://data.overheid.nl/formaat/gml

Geography Markup Language. Downloadbaar bestand. 

Link
Naam Omschrijving van term
html - http://data.overheid.nl/formaat/html

Een HTML bestand dat direct in de browser kan worden bekeken. Het bestand is alleen downloadbaar door deze op te slaan vanuit de eigen browser. Classificatie als "link". 

Onbekend - http://data.overheid.nl/formaat/onbekend

Unknown service type. Het formaat is onbekend. 

Opvraagbare dataset - http://data.overheid.nl/formaat/opvraagbaar

De dataset is niet te downloaden of machinaal beschikbaar. De dataset kan worden opgevraagd bij de data-eigenaar. 

website - http://data.overheid.nl/formaat/website

Een link naar een website waarop raadpleegbare data is te vinden. De data is niet als downloadbaar bestand of service beschikbaar. 

Documentatie
Naam Omschrijving van term
Online documentatie - http://data.overheid.nl/format/onlinedoc

Online documentatie (website). Link naar website. 

PDF - http://data.overheid.nl/formaat/pdf

Downloadbaar bestand in PDF. PDF is geen open data formaat, daarom geclassificeerd als "documentatie". 

Word - http://data.overheid.nl/formaat/msword

Een downloadbaar MS Word bestand. Een niet open formaat, daarom geclassificeerd als "documentatie" 

Naam Omschrijving van term
Link

Link naar een in de browser raadpleegbare bron, die niet direct is te downloaden of benaderen, alleen te raadplegen. In deze categorie vallen ook dataset die een beperking hebben zoals "onbekende" formaten en opvraagbare datasets.

Services - http://data.overheid.nl/format/webservice

Niet direct downloadbaar en dus niet klikbaar

Downloadbaar - http://data.overheid.nl/format/download

Downloadbare bestanden

Documentatie - http://data.overheid.nl/format/docs