Toelichting bij de kolommen in de downloadbare lijsten en samenvatting

In onderstaande tabellen wordt uitleg gegeven bij de inhoud van de inventarisatie resultaten. De genoemde kolommen of veldnamen komen voor in de downloadbare lijsten (CSV,XLS) en in de samenvatting per departement. 

In de samenvatting en downloadbare lijsten is de status en een actielink opgenomen voor elke dataset:

In de downloadbare lijsten zijn meer kolommen met inventarisatieresultaten opgenomen: 

In de kolom "status" kan worden aangeven dat een dataset "gesloten" is. Er is een overzicht van de redenen waarom een dataset gesloten is. Hierbij is ook een beslisboom beschikbaar die als hulpmiddel kan worden gebruikt bij het bepalen of data kan worden geopend: