Resultaten: Inventarisatie per Waterschap

De data-inventarisatie is uitgevoerd van januari tot en met april 2018. Elke waterschap die data-eigenaar is op data.overheid.nl heeft een Excel-sheet ontvangen met een overzicht van alle beschikbare datasets op data.overheid.nl. De waterschappen hebben deze Excel-sheet gecontroleerd en waar nodig aangevuld of aangepast. Ook hebben zij binnen de eigen organisatie gekeken of nieuwe datasets beschikbaar kunnen worden gemaakt als open data. Hierdoor is een reguliere kwaliteitscontrole gekoppeld aan de uitvraag naar nieuwe datasets. Bij de uitvraag zijn alle datasets geïnventariseerd met de volgende status: ‘beschikbaar’, ‘gepland’, ‘in onderzoek’ of ‘gesloten’.

Resultaten per Waterschap

Waterschap Aa en Maas (Excel, 45,0Kb, 26 regels)
Waterschap Aa en Maas (komma-gescheiden CSV, 7,8Kb, 26 regels)

Waterschap Brabantse Delta (Excel, 36,0Kb, 6 regels)
Waterschap Brabantse Delta (komma-gescheiden CSV, 1,1Kb, 6 regels)

Waterschap Limburg (Excel, 28,5Kb, 9 regels)
Waterschap Limburg (komma-gescheiden CSV, 1,5Kb, 9 regels)