Inventarisatie 2018 Provincies

Begin 2018 is door het team van data.overheid.nl een data-inventarisatie uitgevoerd onder alle data-eigenaren van het dataportaal. Net als in 2017 is de data-inventarisatie weer uitgevoerd onder alle data-eigenaren. Dit jaar hebben diverse data-eigenaren meegedaan aan de inventarisatie, dus ook gemeenten, provincies en waterschappen. De resultaten zijn al doorgevoerd in data.overheid.nl. Op deze pagina kunt u alle sheets van de provincies downloaden.

Inventarisatiesheets per provincie (in csv-formaat):

Inventarisatiesheets per provincie (in excel formaat):