Resultaten: Inventarisatie per Waterschap

De data-inventarisatie is uitgevoerd van januari tot en met maart 2017. Elk waterschap dat data-eigenaar is op data.overheid.nl heeft een Excel-sheet ontvangen met een overzicht van alle beschikbare datasets op data.overheid.nl. De waterschappen hebben deze Excel-sheet gecontroleerd en waar nodig aangevuld of aangepast. Ook hebben zij binnen de eigen organisatie gekeken of nieuwe datasets beschikbaar kunnen worden gemaakt als open data. Hierdoor is een reguliere kwaliteitscontrole gekoppeld aan de uitvraag naar nieuwe datasets. Bij de uitvraag zijn alle datasets geïnventariseerd met de volgende status: ‘beschikbaar’, ‘gepland’, ‘in onderzoek’ of ‘gesloten’.

Totaaloverzicht

Het Waterschapshuis (Excel, 13,6Kb, 22 regels)
Het Waterschapshuis (komma-gescheiden CSV, 8,4Kb, 22 regels)