Inventarisatie 2017 Provincies

Begin 2017 is door het team van data.overheid.nl een data-inventarisatie uitgevoerd onder alle data-eigenaren van het dataportaal. In tegenstelling tot de data-inventarisaties van 2015 en 2016 is de inventarisatie dit jaar niet alleen onder data-eigenaren binnen de rijksoverheid uitgevoerd. Dit jaar hebben alle data-eigenaren meegedaan aan de inventarisatie, dus ook gemeenten en provincies. Op deze pagina kunt u alle sheets van de provincies downloaden.

Inventarisatiesheet totaaloverzicht provincies (als ZIP-file te downloaden):

Inventarisatiesheet per provincie (in csv-formaat):

Inventarisatiesheet per provincie (in excel formaat):