Resultaten: Inventarisatie per Ministerie

De data-inventarisatie is uitgevoerd van januari tot en met maart 2017. Elke data-eigenaar heeft een Excel-sheet ontvangen met een overzicht van alle beschikbare datasets op data.overheid.nl. De data-eigenaren hebben deze Excel-sheet gecontroleerd en waar nodig aangevuld of aangepast. Ook hebben zij binnen de eigen organisatie gekeken of nieuwe datasets beschikbaar kunnen worden gemaakt als open data. Hierdoor is een reguliere kwaliteitscontrole gekoppeld aan de uitvraag naar nieuwe datasets. Bij de uitvraag zijn alle datasets geïnventariseerd met de volgende status: ‘beschikbaar’, ‘gepland’, ‘in onderzoek’ of ‘gesloten’.

Totaaloverzicht Inventarisatie Ministeries

Totaaloverzicht Inventarisatie Ministeries (Excel-zipfile, 1,37Mb)
Totaaloverzicht Inventarisatie Minsiteries (CSV-zipfile, 182Kb)

Resultaten per departement

Ministerie van Algemene Zaken (Excel, 43Kb, 17 regels)
Ministerie van Algemene Zaken (komma-gescheiden CSV, 5,29Kb, 17 regels)

Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (Excel, 111Kb, 159 regels)
Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (komma-gescheiden CSV, 55,5Kb, 159 regels)

Ministerie van Buitenlandse Zaken (Excel, 17Kb, 75 regels)
Ministerie van Buitenlandse Zaken (komma-gescheiden CSV, 12,3Kb, 75 regels)

Ministerie van Economische Zaken (Excel zipfile, 85,3Kb)
Ministerie van Economische Zaken (komma-gescheiden CSV-zipfile, 16,2Kb)

Ministerie van Financiën (Excel zipfile, 24,9Kb)
Ministerie van Financien (komma-gescheiden CSV-zipfile, 3,92Kb)

Ministerie van Infrastructuur & Milieu (Excel zipfile, 389Kb)
Ministerie van Infrastructuur & Milieu (komma-gescheiden CSV-zipfile, 101Kb)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (Excel zipfile, 84,8Kb)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (komma-gescheiden CSV-zipfile, 22Kb)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Excel zipfile, 33,1Kb)
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (komma-gescheiden CSV-zipfile, 5,2Kb)

Ministerie van Veiligheid en Justie (Excel zipfile, 31,7Kb)
Ministerie van Veiligheid en Justitie (komma-gescheiden CSV-zipfile, 5,132Kb)

Ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport (Excel zipfile, 70,9Kb)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (komma-gescheiden CSV-zipfile, 16,2Kb)