Inventarisatie - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

U treft hier de lijst van geinventariseerde datasets van het departement, verzameld in het eerste kwartaal van 2015.

Volledige lijst
U kunt de volledige lijst geinventariseerde datasets van het deparement direct downloaden voor hergebruik: 

Samenvatting lijst met links

Organisatie: Ministerie van VWS

Nr. Naam en organisatie Actielink Status mei 2015 Actie / besluit
1 Datasets met kengetallen in de zorg, eigen bijdragen en over geleverde zorg (CAK) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: eind 2015
2 Integrale gegevens zorggebruik ziekenhuizen (CBS) dataset Beschikbaar  
3 Integrale gegevens zorggebruik tweede lijns GGZ (CBS) dataset Beschikbaar  
4 Integrale gegevens indicaties en zorggebruik AWBZ (CBS) dataset Beschikbaar  
5 Integrale gegevens medicijngebruik (CBS) dataset Beschikbaar  
6 Gezondheidsenquête (CBS) dataset Beschikbaar  
7 Zorgrekeningen (omzet zorgaanbieders per zorgproduct) (CBS) dataset Beschikbaar  
8 Jaarverantwoording Zorg 2013 via DigiMV (CIBG) dataset Beschikbaar  
9 BIG register voor bevoegdheden van zorgverleners (CIBG) dataset Beschikbaar  
10 Datasets met indicaties betreffende AWBZ, overzichten per gemeente en datasets met betrekking tot het Wlz domein. (CIZ) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: open per 31-12-2015
11 Kwaliteitsgegevens zorgaanbieders (ZIN voorheen CVZ) dataset Beschikbaar  
12 DBC-Zorgproducten per jaar, specialisme, diagnose (DBC Onderhoud) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: derde kwartaal 2015
13 Zorgactiviteiten per jaar, specialisme, diagnose, zorgproduct (DBC Onderhoud) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: derde kwartaal 2015
14 Referentietabel zorgproducten (DBC Onderhoud) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: derde kwartaal 2015
15 Referentietabel zorgactiviteiten (DBC Onderhoud) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: derde kwartaal 2015
16 Referentietabel specialismen (DBC Onderhoud) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: derde kwartaal 2015
17 Referentietabel diagnoses (DBC Onderhoud) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: derde kwartaal 2015
18 Top 100 diagnosegroepen per jaar (aantal patiënten) (DBC Onderhoud) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: derde kwartaal 2015
19 Top 100 zorgproducten per jaar (aantal patiënten) (DBC Onderhoud) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: derde kwartaal 2015
20 Datasets komen door middel van de actualisatie van de Monitor Langdurige Zorg in 2015 beschikbaar. (Nza) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: open op 31-12-2015
21 Geactualiseerde dataset kosten van ziekte (Nza) dataset Beschikbaar  
22 Dataset met voedsel consumptiepeilingen (RIVM) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: open op 31-12-2015
23 Open databestand Zorgverzekeringswet (Vektis) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: 31-12-2015
24 Overzicht aantal wachtenden AWBZ-zorg per AGB stand 1-1-2015 dataset Beschikbaar  
25 Overzicht aantal wachtenden AWBZ-zorg per AGB stand 1-12-2014 dataset Beschikbaar  
26 Overzicht aantal wachtenden AWBZ-zorg per AGB stand 31-10-2014 dataset Beschikbaar  
27 Overzicht aantal wachtenden AWBZ-zorg per AGB stand  1-10-2014 (ZIN) dataset Beschikbaar  
28 Overzicht aantal wachtenden AWBZ-zorg per AGB stand 1-9-2014 (ZIN) dataset Beschikbaar  
29 Overzicht aantal wachtenden AWBZ-zorg per AGB stand 31-7-2014 (ZIN) dataset Beschikbaar  
30 Overzicht aantal wachtenden AWBZ-zorg per AGB stand 30-6-2014 (ZIN) dataset Beschikbaar  
31 Overzicht aantal wachtenden AWBZ-zorg per AGB stand 31-5-2014 (ZIN) dataset Beschikbaar  
32 Overzicht aantal wachtenden AWBZ-zorg per AGB stand 30-4-2014 (ZIN) dataset Beschikbaar  
33 Overzicht aantal wachtenden AWBZ-zorg per AGB stand 31-3-2014 (ZIN) dataset Beschikbaar  
34 Overzicht aantal wachtenden AWBZ-zorg per AGB stand 28-2-2014 (ZIN) dataset Beschikbaar  
35 Overzicht aantal wachtenden AWBZ-zorg per AGB stand 31-1-2014 (ZIN) dataset Beschikbaar  
36 Overzicht aantal wachtenden AWBZ-zorg per AGB stand 31-12-2013 (ZIN) dataset Beschikbaar  
37 Overzicht aantal wachtenden AWBZ-zorg per AGB stand 30-11-2013 (ZIN) dataset Beschikbaar  
38 Overzicht aantal wachtenden AWBZ-zorg per AGB stand 31-10-2013 (ZIN) dataset Beschikbaar  
39 Overzicht aantal wachtenden AWBZ-zorg per AGB stand 30-9-2013 (ZIN) dataset Beschikbaar  
40 Overzicht aantal wachtenden AWBZ-zorg per AGB stand 31-8-2013 (ZIN) dataset Beschikbaar  
41 44 meetinstrumenten - kwaliteitsindicatoren en cliëntvragenlijsten - (ZIN) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: open op 31-12-2015
42 Datasets met actuele uitvoeringsinformatie uit de Wlz - onder andere zorggebruik binnen gemeenten - (ZIN) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: open op 31-12-2015