Inventarisatie - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

U treft hier de lijst van geinventariseerde datasets van het departement, verzameld in het eerste kwartaal van 2015.

Volledige lijst
U kunt de volledige lijst geinventariseerde datasets van het deparement direct downloaden voor hergebruik: 

Samenvatting lijst met links

 

Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken

Nr. Naam en organisatie Actielink Status mei Actie / besluit
1 AOW uitkeringen  (SVB) dataset Beschikbaar -
2 Anw uitkeringen  (SVB) dataset Beschikbaar -
3 AKW uitkeringen  (SVB) dataset Beschikbaar -
4 WAO uitkeringen  (UWV) dataset Beschikbaar -
5 Wajong uitkeringen  (UWV) dataset Beschikbaar -
6 WGA uitkeringen  (UWV) dataset Beschikbaar -
7 IVA uitkeringen  (UWV) dataset Beschikbaar -
8 WAZ uitkeringen  (UWV ) dataset Beschikbaar -
9 WW uitkeringen  (UWV ) dataset Beschikbaar -
10 Arbeidsmarktinformatie van www.werk.nl  (UWV) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
11 Polisadministratie  (UWV ) Reden: Privacy Gesloten Reden: Privacy
12 Wsw Statistiek  (SZW) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
13 Bijstanduitkeringenstatistiek (BUS) (met daarin Wwb, IOAW, IOAZ, Bbz en AIO)  (SZW) dataset Beschikbaar -
14 Bijstandsdebiteuren- en Fraudestatistiek (BDFS) (SZW) dataset Beschikbaar -
15 Statistiek Re-integratie Gemeenten (SRG) (SZW) dataset Beschikbaar -
16 PRIMAV (registratie van cao's en AVV procedures) (SZW) Reden: Privacy Gesloten Reden: Privacy
17 Cao-onderzoek naar diverse arbeidsvoorwaarden: onderliggende databestanden  (SZW) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: open medio 2015
18 Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen  (SZW) dataset Beschikbaar -
19 Enquête Beroepsbevolking (EBB) (SZW) dataset Beschikbaar -
20 Zelfstandigen enquête arbeid (Zea) (SZW) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: open medio 2016
21 Nationale enquête arbeidsomstandigheden (Nea) (SZW) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
22 Werkgevers enquête arbeid (Wea)  (SZW) Reden: Privacy Gesloten Reden: Privacy
23 Migrantenmonitor  (SZW) link naar data Beschikbaar* Op aanvraag beschikbaar CBS
24 Werkhervattingskansen vanuit de WW  (SZW) link naar data Beschikbaar* Op aanvraag beschikbaar CBS
25 Ziekteverzuim (SZW) dataset Beschikbaar  
26 Gelijk loon voor gelijk werk  (SZW) link naar data Beschikbaar* Op aanvraag beschikbaar CBS
27 Cumulatie decentralisatiemaatregelen  (SZW) link naar data Beschikbaar* Op aanvraag beschikbaar CBS
28 Ontslagaanvragen via UWV (SZW) link naar data Beschikbaar* Op aanvraag beschikbaar CBS
29 Participatiepotentieel (SZW) link naar data Beschikbaar* Op aanvraag beschikbaar CBS
30 Monitor ESF 2014 (SZW) link naar data Beschikbaar* Beschikbaar op aanvraag
31 Banen van werknemers  (SZW) link naar data Beschikbaar* Op aanvraag beschikbaar CBS
32 Inkomsten uit werk en toch een langdurig laag inkomen (SZW) link naar data Beschikbaar* Op aanvraag beschikbaar CBS
33 Huishoudens met kinderen van 0-12 jaar naar kinderopvangtoeslag en bruto huishoudensinkomen, 2007 - 2012 (SZW) link naar data Beschikbaar* Op aanvraag beschikbaar CBS
34 Stromen in de sociale zekerheid  (SZW) link naar data Beschikbaar* Op aanvraag beschikbaar CBS
35 Moeder met werk of uitkering  (SZW) link naar data Beschikbaar* Op aanvraag beschikbaar CBS
36 Werkenden onder de 23  (SZW) link naar data Beschikbaar* Op aanvraag beschikbaar CBS
37 Panel zelfstandigen  (SZW) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
38 Arbeidsaanbod- en arbeidsvraagpanel  (SZW) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
39 Informatiesysteem inburgering  (SZW) Reden: Privacy Gesloten Reden: Privacy
40 Informatiesysteem inburgering buitenland  (SZW) Reden: Privacy Gesloten Reden: Privacy
41 Financiële administratie SZW (SZW) Reden: Privacy Gesloten Reden: Privacy
42 Financiering projecten in het kader van EFRO, ESF, LIFE, Interreg, Visserij en Plattelandsontwikkeling (SZW) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
43 Informatie Regeling cofinanciering sectorplannen  (SZW) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
44 Overige subsidieverstrekkingen namens opdrachtgevers (SZW) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: open medio 2015
45 DigiDoc (meta)data (SZW ) Reden: Privacy Gesloten Reden: Privacy
46 Databestanden van losse onderzoeken in opdracht van SZW  (SZW) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
47 Arbomonitor: onderliggende databestanden (SZW) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: open medio 2015
48 Inspectiegegevens BRZO-toezicht (besluit risico's zware ogevallen)  (SZW) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
49 Inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen (SZW) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
50 Risico-indicatoren handhaving  (SZW) Reden: Privacy Gesloten Reden: Privacy
51 Onderzoekssurveys W&I (SZW) Reden: Privacy Gesloten Reden: Privacy
52 Brongegevens I-net  (SZW) Reden: Privacy Gesloten Reden: Privacy
53 Brongegevens ISBB (SZW) Reden: Privacy Gesloten Reden: Privacy
54 Ongevallenanalyse  (SZW) Reden: Privacy Gesloten Reden: Privacy
55 DIWI (archiefbeheer bij besturende en ondersteunende processen Inspectie SZW) (SZW) Reden: Privacy Gesloten Reden: Privacy
56 SZW Kerncijfers  (SZW) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: open medio 2015