Inventarisatie - Ministerie van Infrastructuur en milieu

U treft hier de lijst van geinventariseerde datasets van het departement, verzameld in het eerste kwartaal van 2015.

Volledige lijst
U kunt de volledige lijst geinventariseerde datasets van het deparement direct downloaden voor hergebruik: 

Samenvatting lijst met links

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en milieu

Nr. Naam en organisatie Actielink Status mei 2015 Actie / besluit
1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) (I&M/DGRW/DRO) dataset Beschikbaar  
2 Geluidregister spoor (I&M/DGB) dataset Beschikbaar  
3 Geluidkaart spoorwegverkeer (2011) (I&M/DGB) dataset Beschikbaar  
4 Dataset examens (CBR) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: 3e kwartaal 2015
5 Dataset examens (CBR) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: 3e kwartaal 2015
6 Dataset examens (CBR) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: 3e kwartaal 2015
7 Dataset examens (CBR) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: 3e kwartaal 2015
8 Dataset examens (CBR) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: 3e kwartaal 2015
9 Dataset examens (CBR) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: 3e kwartaal 2015
10 Dataset examens (CBR) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: 3e kwartaal 2015
11 Dataset examens (CBR) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: 3e kwartaal 2015
12 Dataset examens (CBR) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: 3e kwartaal 2015
13 Dataset verklaringen (CBR) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
14 Dataset Diploma’s (CBR) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: 3e kwartaal 2015
15 Examenresultaten (CBR) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: 3e kwartaal 2015
16 Examenresultaten (CBR) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: 3e kwartaal 2015
17 Examenresultaten (CBR) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: 3e kwartaal 2015
18 Examenresultaten (CBR) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: 3e kwartaal 2015
19 Examenresultaten (CBR) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: 3e kwartaal 2015
20 Examenresultaten (CBR) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: 3e kwartaal 2015
21 Examenresultaten (CBR) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: 3e kwartaal 2015
22 Examenresultaten (CBR) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: 3e kwartaal 2015
23 Examenresultaten (CBR) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: 3e kwartaal 2015
24 Examenresultaten (CBR) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: 3e kwartaal 2015
25 Examenresultaten (CBR) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: 3e kwartaal 2015
26 Examenresultaten (CBR) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: 3e kwartaal 2015
27 Examenresultaten (CBR) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: 3e kwartaal 2015
28 Medische besluiten (CBR) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
29 Vorderingen/straf maatregelen (CBR) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
30 Bareboat Register (Inspectie Leefomgeving en Transport) dataset Beschikbaar  
31 Luchtvaartuigregister (Inspectie Leefomgeving en Transport) dataset Beschikbaar Update link
32 Toezicht op WEG (Inspectie Leefomgeving en Transport) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
33 Toezicht op Vuurwerk (Inspectie Leefomgeving en Transport) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
34 Toezicht op Wabo  (Inspectie Leefomgeving en Transport) reden: marktgevoelig Gesloten reden: marktgevoelig
35 Overige ITL data: PM (Inspectie Leefomgeving en Transport) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
36 BRK (administratief) (Kadaster) Reden: Privacy Gesloten Reden: Privacy
37 BRK (Kadastrale kaart) (Kadaster) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
38 Bestuurlijke grenzen  (Kadaster) dataset Beschikbaar  
39 Basisregistratie Topografie (Kadaster) dataset Beschikbaar  
40  WKPB  (Landelijke voorziening Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken) (Kadaster) dataset Beschikbaar  
41 Schepen  (Kadaster vastgoed dashboard) (Kadaster) Reden: Privacy Gesloten Reden: Privacy
42 NETPOS (Referentiestations voor satellietnavigatie) (Kadaster) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
43 RD punten (Rijks driehoeks punten) (Kadaster) dataset Beschikbaar  
44 BAG (Basis Registratie Adressen Gebouwen) (Kadaster) dataset Beschikbaar  
45 Ruimtelijke plannen Wro: Ruimtelijkeplannen.nl (Kadaster) dataset Beschikbaar  
46 GBKN (Grootschalige basis kaart) (Kadaster) Reden: rechten derden Gesloten Reden: rechten derden
47 BGT (Basisregistratie Grooschalige Topografie) (Kadaster) dataset Beschikbaar  
48 Beeldmateriaal luchtfotos (Kadaster) Reden: rechten derden Gesloten Reden: rechten derden
49 Vastgoedmonitor (Kadaster Vastgoed dashboard) (Kadaster) dataset Beschikbaar  
50 waarnemingen NL, iedere 10 minuten, ongevalideerd. (= catalogus product NL/OBS/SURF/10M/EXT) (KNMI) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
51 waarneemgegevens NL in synopcode per uur, ongevalideerd. (= catalogusproduct NL/OBS/SURF/CODED/1H) (KNMI) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
52 waarneemgegevens NL waarneemnetwerk, in gedecodeerde vorm, uurgegevens, ongevalideerd. = catalogusproduct NL/OBS/SURF/DECODED/1H (KNMI) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
53 waarneemgegevens neerslag uit netwerk vrijwillige waarnemers, 24 uur som, ongevalideerd. (= catalogus product NL/OBS/PCP/INSITU/24H) (KNMI) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
54 meetwaardes radarreflectie NL per 5 minuten, composietwaarde van De Bilt en Den Helder. (= catalogus product NL-RDR-DATA-PCP-INT-5M) (KNMI) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
55 NL prognosegegevens neerslagreflectie tot 2 uur vooruit per 5 minuten. (= catalogus product NL-RDR-DATA-FRCST-5M) (KNMI) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
56 informatie over echotophoogte per 5 minuten uit radarmeting. (= catalogus product NL-RDR-DATA-ETH-5M) (KNMI) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
57 gecalibreerde 24 uur neerslag som uit weerradar en in situ gegevens. = catalogus product NL-RDR-DATA-PCP-24H (KNMI) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
58 gecalibreerde 3 uur neerslag som uit weerradar en in situ gegevens. (= catalogus product NL-RDR-DATA-PCP-3H) (KNMI) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
59 windprofiel gegevens uit weerradar meting (de bilt en den helder) per 5 minuten. (= catalogus product NL-RDR-DATA-WIND-PROF-5M) (KNMI) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
60 hagelproduct uit weerradar meting, iedere 5 minuten. (= catalogus product NL-RDR-DATA-HAIL-5M) (KNMI) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
61 hagelproduct uit weerradar, 24 uursom. (= catalogus product NL-RDR-DATA-HAIL-24H) (KNMI) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
62 HiRLAM numerieke modeluitvoer. (= catalogusproduct NL/NWP/LAM/GRID/P1) (KNMI) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
63 HiRLAM numerieke modeluitvoer. (= catalogusproducten NL/NWP/LAM/GRID/P2) (KNMI) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
64 HiRLAM numerieke modeluitvoer. (= catalogusproduct NL/NWP/LAM/GRID/P3.1) (KNMI) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
65 HiRLAM numerieke modeluitvoer. (= catalogusproduct NL/NWP/LAM/GRID/P3.2) (KNMI) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
66 HiRLAM numerieke modeluitvoer. (= catalogusproduct NL/NWP/LAM/GRID/P4) (KNMI) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
67 HiRLAM numerieke modeluitvoer. (= catalogusproduct NL/NWP/LAM/GRID/P5) (KNMI) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
68 HiRLAM numerieke modeluitvoer. (= catalogusproduct NL/NWP/LAM/GRID/P6) (KNMI) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
69 HARMONIE numerieke modeluitvoer. (= catalogusproduct NL/NWP/HARM36/GRID/P1) (KNMI) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
70 HARMONIE numerieke modeluitvoer. (= catalogusproduct NL/NWP/HARM36/GRID/P6) (KNMI) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
71 HARMONIE numerieke modeluitvoer. (= catalogusproduct NL/NWP/HARM36/GRID/P8) (KNMI) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
72 Satellietgegevens van de zeewatertemperatuur NZ KNMI product 7 daagse gemiddelde temperatuur Noordzee oppervlaktewater (KNMI) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
73 Satellietgegevens van de zeewatertemperatuur EU KNMI product 7 daagse gemiddelde temperatuur Europese wateren (KNMI) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
74 gevalideerde waarneemgegevens van waarneemstations NL, als uurwaarde. (= catalogus product real time data: nl-climate-data-h) (KNMI) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
75 gevalideerde waarneemgegevens van waarneemstation NL, als etmaalgemiddelde. (= catalogus product real time data: nl-climate-data-d) (KNMI) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
76 gevalideerde berekende verdampingswaardes van waarneemlocaties NL. (= catalogus product real time data: nl-climate-ev-data) (KNMI) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
77 gevalideerde waarneemgegevens van waarneemstations NL, als uurwaarde. (KNMI website Klimaat) (KNMI) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
78 gevalideerde waarneemgegevens van waarneemstations NL, als etmaalwaarde. (KNMI website Klimaat) (KNMI) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
79 KNMI'14 getransformeerde tijdreeksen. KNMI’14 klimaatscenario’s: getransformeerde tijdreeksen op stationsbasis.  (KNMI) dataset Beschikbaar  
80 Long term average 1981-2010. klimaatatlas  (www.klimaatatlas.nl) (KNMI) dataset Beschikbaar  
81 Antieke klimatologische data (historische reeksen die zijn en worden gedigitaliseerd). (KNMI website Klimaat)  link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
82 E-OBS dataset daggemiddelde temperatuur. ECA&D database Europese klimaatgegevens (alleen E-OBS griddata) (KNMI) dataset Beschikbaar  
83 bedekkingsgraad NubiScope. Nubiscope (KNMI) dataset Beschikbaar  
84 Multi Sensor Reanalysis of Ozone (monthly mean). Multi Sensor Reanalysis van ozon
(maandgemiddeld) (KNMI)
dataset Beschikbaar  
85 KNMI aardbevingen Nederland. KNMI Aardbevingen Nederland (KNMI) dataset Beschikbaar  
86 KNMI’14 klimaatscenario’s: getransformeerde griddata (18 stuks) (KNMI) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
87 Dagelijkse gemiddelde temperatuur. KNMI dagelijkse griddata gem. temperatuur (KNMI) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
88 Dagelijkse Makkink verdamping. KNMI dagelijkse griddata - 24h verdamping (KNMI) dataset Beschikbaar  
89 Dagelijkse neerslagsom. KNMI dagelijkse griddata etmaal - neerslag (24h) gevalideerd (KNMI) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
90 Dagelijkse neerslagsom (near real time ongevalideerd). KNMI dagelijkse griddata etmaal - neerslag (24h) ongevalideerd  (KNMI) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
91 NDW Actuele verkeersgegevens (NDW) dataset Beschikbaar  
92 NDW Status verkeersgegevens (NDW) dataset Beschikbaar  
93 NDW Historische data (NDW) dataset Beschikbaar  
94 NOx emissiegegevens (Nederlandse Emissieautoriteit) dataset Beschikbaar  
95 CO2 emissiegegevens (Nederlandse Emissieautoriteit) dataset Beschikbaar  
96 Hernieuwbare energie vervoer (Nederlandse Emissieautoriteit) dataset Beschikbaar  
97 Basiskaart Aquatisch: de watertypenkaart (PBL) dataset Beschikbaar  
98 Nationaal Historisch Wegenbestand (PBL) dataset Beschikbaar  
99 Regionale bevolkings- en huishoudensprognose (Pearl) (PBL) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
100 Geluidbelasting railverkeer (2000-2008) (PBL) dataset Beschikbaar  
101 Geluidbelasting weg en railverkeer (2000-2008) (PBL) dataset Beschikbaar  
102 Geluidbelasting weg- rail- en luchtverkeer (2000-2008) (PBL) dataset Beschikbaar  
103 Geluidbelasting wegverkeer (2000-2011) (PBL) dataset Beschikbaar  
104 Plaatsgebonden risico rondom Schiphol (2006-2010) (PBL) dataset Beschikbaar  
105 Etmaal Geluidsbelasting rondom Schiphol (2004-2010) (PBL) dataset Beschikbaar  
106 Nachtelijke geluidsbelasting rondom Schiphol (2004-2010) (PBL) dataset Beschikbaar  
107 GRIP Global roads inventory project V3-2013 densities (PBL) dataset Beschikbaar Update link
108 HYDE 3.1 Urban area 10000BC-2005AD (PBL) dataset Beschikbaar  
109 HYDE 3.1 Rural population 10000BC-2005AD (PBL) dataset Beschikbaar  
110 HYDE 3.1 Crop area 10000BC-2005AD (PBL) dataset Beschikbaar  
111 HYDE 3.1 Grass area 10000BC-2005AD (PBL) dataset Beschikbaar  
112 HYDE 3.1 Population density 10000BC-2005AD (PBL) dataset Beschikbaar  
113 HYDE 3.1 Population count 10000BC-2005AD (PBL) dataset Beschikbaar  
114 HYDE 3.1 Urban population count 10000BC-2005AD (PBL) dataset Beschikbaar  
115 Compendium voor de Leefomgeving (CLO) (PBL) dataset Beschikbaar  
116 IMAGE  ecologisch-milieu modelraamwerk (PBL) dataset Beschikbaar  
117 Referentie raming energie en emissies (PBL) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: derde kwartaal 2015
118 Scenario's Ruimtelijke verkenningen 2011 (PBL) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: derde kwartaal 2015
119 Deltascenario's grondgebruik (PBL) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: derde kwartaal 2015
120 Ruimtegebruik door Nederlandse consumptie (PBL) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: derde kwartaal 2015
121 Voertuig Open Data (RDW) dataset Beschikbaar  
122 Parkeer Gegevens (RDW) dataset Beschikbaar  
123 Verzekering (RDW) dataset Beschikbaar Te downloaden via voertuig dataset
124 Terugroepregister (RDW) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: derde kwartaal 2015
125 Erkend Bedrijf (RDW) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: derde kwartaal 2015
126 Periodieke keuring (RDW) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: vierde kwartaal 2015
127 Typegoedkeuring (RDW) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: vierde kwartaal 2015
128 Productcatalogus (RDW) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: vierde kwartaal 2015
129 Fietsdiefstalregister (RDW) Reden: Privacy Gesloten Reden: Privacy
130 Motorboot (RDW) dataverzoek doen In onderzoek In aanbouw
131 Ontheffing (RDW) dataverzoek doen In onderzoek In aanbouw
132 Individuele keuring (RDW) Reden: Privacy Gesloten Reden: Privacy
133 Meetmiddel (RDW) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
134 Wegbeperking (RDW) link naar data Beschikbaar* URL check
135 Vervoer gevaarlijke stoffen (RDW) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
136 Vervoer levende dieren (RDW) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
137 Rijbewijs (RDW) Reden: Privacy Gesloten Reden: Privacy
138 Overtreding (RDW) Reden: Privacy Gesloten Reden: Privacy
139 Tachograaf (RDW) Reden: Privacy Gesloten Reden: Privacy
140 Kentekenplaat (RDW) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: derde kwartaal 2015
141 Aansprakelijkheid (RDW) Reden: Privacy Gesloten Reden: Privacy
142 Voertuigverplichting (RDW) Reden: Privacy Gesloten Reden: Privacy
143 Alcoholslot (RDW) Reden: Privacy Gesloten Reden: Privacy
144 Rijbewijsmaatregel (RDW) Reden: Privacy Gesloten Reden: Privacy
145 Natuurlijk persoon (RDW) Reden: Privacy Gesloten Reden: Privacy
146 Rechtspersoon (RDW) Reden: Privacy Gesloten Reden: Privacy
147 Natuurlijke alfa activiteitsconcentratie in Lucht Nationaal meetnet Radioactiviteit (RIVM) dataset Beschikbaar  
148 Emissies naar het riool vanuit de Industrie (RIVM) dataset Beschikbaar  
149 Emissies naar lucht en water vanuit de Industrie (RIVM) dataset Beschikbaar  
150 Jaarcijfers Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (RIVM) dataset Beschikbaar  
151 Omgevingsdosisequivalenttempo Nationaal Meetnet Radioactiviteit (RIVM) dataset Beschikbaar  
152 Afgevoerde hoeveelheid afval in 2011 vanuit de industrie (Bedrijfsafval). (RIVM) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
153 Kwaliteit van drinkwater in Nederland (RIVM) dataset Beschikbaar  
154 Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (RIVM) dataset Beschikbaar  
155 Emissieregistratie (RIVM) dataset Beschikbaar  
156 Kyoto rapportage broeikasgassen (RIVM) dataset Beschikbaar  
157 NEC rapportages emissies luchtkwaliteit (RIVM) dataset Beschikbaar  
158 Grootschalige concentratie en depositiekaarten (GCN - kaarten) (RIVM ) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
159 Monitoring Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL - luchtkwaliteit op wegen). (RIVM) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
160 Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (niet RIVM) dataset Beschikbaar  
161 Bodem biologisch meetnet (niet RIVM) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
162 Trendmeetnet Verzuring (RIVM) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
163 Database voortgang, Inventarisatie en aanpak spoedlokaties bodemsanering (niet RIVM) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
164 IPPC bedrijven - bedrijven en categorie (RIVM) link naar data Beschikbaar* Check URL
165 ggo-vergunningen (RIVM) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
166 Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)  (RWS) dataset Beschikbaar  
167 Afvoeren (waterkwantiteit) (RWS) dataset Beschikbaar  
168 Waterkwaliteit  (RWS) dataset Beschikbaar  
169 Watertemperaturen (Water temperatuur)  (RWS) dataset Beschikbaar  
170 Waterstanden (RWS) dataset Beschikbaar  
171 Nationaal wegwijzerbestand (RWS) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
172 Golven (Waterkwantiteit) (RWS) dataset Beschikbaar  
173 Ecotopen (RWS) dataset Beschikbaar  
174 Geomorfologie (RWS) dataset Beschikbaar  
175 Digitaal Topografisch Bestand (DTB) (RWS) dataset Beschikbaar  
176 Nationaal Wegenbestand (NWB)  (RWS) dataset Beschikbaar  
177 Weggegevens (WEGGEG) (RWS) dataset Beschikbaar  
178 Verkeersgegevens - snelheden en intensiteiten. (MTM actueel en historisch)  (NDW Actuele verkeersgegevens) (RWS) dataset Beschikbaar  
179 Vaarwegkenmerken in NL (Electronische Navigatiekaarten - ENC) (RWS) dataset Beschikbaar  
180 Legger (RWS) dataset Beschikbaar  
181 Vaarweg informatie (RWS) dataset Beschikbaar  
182 Bodemligging (lodingen en afgeleide producten) (RWS) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: 4e kwartaal 2015
183 Normaal Amsterdams Peil (NAP) (RWS) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: 2e kwartaal 2015
184 Bestand geregistreerde ongevallen Nederland (RWS) dataset Beschikbaar  
185 RWS Netwerkinformatiesysteem (NIS) producten (RWS) dataset Beschikbaar