Inventarisatie - Ministerie van Financiën

U treft hier de lijst van geinventariseerde datasets van het departement, verzameld in het eerste kwartaal van 2015.

Volledige lijst
U kunt de volledige lijst geinventariseerde datasets van het deparement direct downloaden voor hergebruik: 

Samenvatting lijst met links

Organisatie: Ministerie van Financien

Nr. Naam datset en organisatie Actielink Status 11 mei 2015 Actie / besluit
1 Consignatiekas (FIN/SG/FEZ) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: open medio 2015
2 Begrotingsuitgaven en –ontvangsten. (FIN/SG/FEZ) dataverzoek doen In onderzoek Besluitvorming
3 Raming belasting- en premieontvangsten (FIN/SG/AFEP) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: september 2015
4 Verkoopkalender (FIN/SG/DRZ) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
5 Catalogusverlkoop (FIN/SG/DRZ) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
6 RHB Saldibalans (RHB) dataverzoek doen In onderzoek Data bewerken
7 Rijksrekening (RHB) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
8 Boeking EU afdracht (rapportage Belastingdienst en EZ) (RHB) dataverzoek doen Gepland Besluitvorming
9 Opboeken EU-RC (rapportage BTW/BNP) (RHB) dataverzoek doen Gepland Besluitvorming
10 Lopende Inschrijving (RHB) dataverzoek doen Gepland Besluitvorming
11 ESR (RHB) dataverzoek doen Gepland Besluitvorming
12 Incidentele leningen (RHB) Reden: Privacy Gesloten Reden: Privacy
13 Begrotingsstaat Rijk (RHB) dataset Beschikbaar -
14 Financieel Jaarverslag Rijk (RHB) dataset Beschikbaar -
15 Miljoenen nota tabellen (FIN) dataset Beschikbaar -
16 Begrotingsstaten Dept (RHB) dataset Beschikbaar -
17 Subsidieoverzichten departementen (MinFin/DGRB) dataset Beschikbaar -
18 Informatie over agentschappen (omzet,fte) (MinFin/DGRB) dataset Beschikbaar -
19 Budgettaire tabellen (MinFin/DGRB) dataset Beschikbaar -
20 Budgettaire tabel SZA (MinFin/DGRB) dataset Beschikbaar -
21 Bijdragen medeoverheden* (MinFin/DGRB) dataset Beschikbaar -
22 Verbijzondering Apparaat tot op kostensoorten niveau* (MinFin/DGRB) dataset Beschikbaar -
23 Overheidstarieven (BBE) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
24 Kengetallen staatsdeelnemingen dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: 2015
25 Kengetallen staatsschuld dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken