Inventarisatie - Ministerie van Economische Zaken

U treft hier de lijst van geinventariseerde datasets van het departement, verzameld in het eerste kwartaal van 2015.

Volledige lijst
U kunt de volledige lijst geinventariseerde datasets van het deparement direct downloaden voor hergebruik: 

Samenvatting lijst met links

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken 

Nr. Naam dataset en organisatie Actielink Status mei 2015 Actie / besluit
1 maritieme roepletters (Agentschap Telecom) dataset Beschikbaar -
2 metadata frequenties (Agentschap Telecom)  dataverzoek doen In onderzoek Besluitvorming
3 nationaal frequentieregister ( Agentschap Telecom) dataverzoek doen In onderzoek Besluitvorming
4 vergunningaanvragen voor het gebruik van frequenties in de ether dataverzoek doen In onderzoek Besluitvorming
5 antenneregister (Agentschap Telecom) dataverzoek doen In onderzoek Besluitvorming
6 Private Sector Investment Programma (PSI) (RvO)  link naar data Beschikbaar* Aanmelden data.overheid.nl
7 Stimulering Duurzame energieproductie (RvO)  dataset Beschikbaar  
8 Ontwikkelingsrelevante infrastructuurontwikkeling (RvO)  link naar data Beschikbaar* Aanmelden data.overheid.nl
9 WBSO aanvragen  (RvO)  link naar data Beschikbaar* Aanmelden data.overheid.nl
10 Borgstelling MKB Kredieten (BMKB)  (RvO)  dataverzoek doen In onderzoek Besluitvorming
11 CIP Eco-Innovation aanvragen  (RvO)  link naar data Beschikbaar* Aanmelden data.overheid.nl
12 Innovatiekrediet aanvragen (toekenningen)  (RvO)  link naar data Beschikbaar* Aanmelden data.overheid.nl
13 Octrooilicentiedatabank  (RvO)  link naar data Beschikbaar* Aanmelden data.overheid.nl
14 Octrooiregister (RvO)  link naar data Beschikbaar* Beperkt herbruikbaar
15 EPDB/energielabel  (RvO)  dataset Beschikbaar -
16 Basisregistratie gewaspercelen  (RvO)  dataset Beschikbaar -
17 Agrarisch Areaal Nederland (RvO)  dataset Beschikbaar -
18 dierlocatie en aantallen (op basis van de GDI) (RvO)  dataverzoek doen In onderzoek Besluitvorming
19 centrale databank dieren (RvO)  dataverzoek doen In onderzoek Besluitvorming
20 identificatie en registratie van dieren (I&R) (RvO)  link naar data Beschikbaar* Beperkt herbruikbaar
21 mestregistratie (RvO)  dataverzoek doen In onderzoek Besluitvorming
22 multi diercrisis viewer (DLG (taak ligt bij RvO)) dataverzoek doen In onderzoek Besluitvorming
23 Nationale parken (DLG) dataset Beschikbaar -
24 POP-subsidies (DLG (taak ligt bij RvO)) dataverzoek doen In onderzoek Besluitvorming
25 Grond te koop dataverzoek doen In onderzoek Besluitvorming
26 diversie (M)KBA's (CPB) dataverzoek doen In onderzoek Besluitvorming
27 BIMBAM-model (CPB) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: open medio 2015
28 korte-termijnramingen (CPB) link naar data Beschikbaar* Aanmelden data.overheid.nl
29 Nederlandse soorten (habitatrichtlijn verspreidingsgebied van soorten) (EZ (departement)) dataset Beschikbaar -
30 satellietbeelden in kleur (EZ (departement)) link naar data Beschikbaar* Beperkt herbruikbaar
31 registratie visservaartuigen (RvO) dataset Beschikbaar -
32 visrechten (RvO) link naar data Beschikbaar*  
33 visserijquota en contingenten (RvO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden data.overheid.nl
34 Eisen en dekkingen Client export (nVWA) link naar data Beschikbaar* Aanmelden data.overheid.nl
35 waarschuwingen food (nVWA) dataverzoek doen In onderzoek Geen actie gepland
36 koppel informatiesysteem pluimvee (nVWA) dataverzoek doen In onderzoek Geen actie gepland
37 meldingen  (nVWA) dataverzoek doen In onderzoek Geen actie gepland
38 Inspectieresultaten (nVWA) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: open in 2015
39 informatie over gewasbeschermingsmiddelen (nVWA) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: open in 2015
40 TenderNed (PIANOo) dataset Beschikbaar  
41 handreikingen en voorbeelddocumenten (PIANOo) dataverzoek doen In onderzoek Geen actie gepland
42 overzicht boetes nav kartels (ACM) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
43 Nummerregister (ACM) link naar data Beschikbaar* Aanmelden data.overheid.nl
44 Overzicht besluiten en marktanalyserapporten (ACM) dataverzoek doen In onderzoek Besluitvorming
45 Onderzoeksgegevens laagfrequent geluid (SodM) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
46 Vogelrichtlijn verspreidingsgebied soorten  (EZ (departement)) dataset Beschikbaar -
47 Habitatrichtlijn verspreiding van habitattypen (EZ (departement)) dataset Beschikbaar -
48 Wetlandgebieden Nederland 2005 (EZ (departement)) dataset Beschikbaar -
49 Natura 2000-gebieden (peildatum 17 februari 2015) (EZ (departement)) dataset Beschikbaar -
50 Beschermde Natuurmonumenten oktober 2009 (EZ (departement)) dataset Beschikbaar -
51 Fysisch Geografische Regio's 2013  (EZ (departement)) dataset Beschikbaar -
52 Cultuurhistorisch GIS (CultGIS) (EZ (departement)) dataset Beschikbaar -
53 Natuurmeting Op Kaart (EHS):  Begrenzing, verwerving en inrichting (EZ (departement)) dataset Beschikbaar -
54 Ecologische Hoofd Structuur (EHS) (EZ (departement)) dataset Beschikbaar -