Inventarisatie - Ministerie van Buitenlandse Zaken

U treft hier de lijst van geinventariseerde datasets van het departement, verzameld in het eerste kwartaal van 2015.

Volledige lijst
U kunt de volledige lijst geinventariseerde datasets van het deparement direct downloaden voor hergebruik: 

Samenvatting lijst met links

Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Nr. Naam en organisatie Actielink Status 2015 Actie / besluit
1 IATI Dataset met transactiegegevens Ontwikkelingssamenwerking (BZ) dataset Beschikbaar  
2 Overzicht Millenium Developmentgoals (BZ) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: dec. 2015
3 Vrijwillige en verplichte contributies aan internationale organisaties (BZ) dataverzoek doen In onderzoek Besluitvorming
4 Wereldkaart Postennet (BZ) dataverzoek doen In onderzoek Besluitvorming
5 Resulaatfiches Ontwikkelingssamenwerking (BZ) dataverzoek doen In onderzoek Besluitvorming
6 Landenfiches Ontwikkelingssamenwerking (BZ) dataverzoek doen In onderzoek Besluitvorming
7 Uitgaven susbisidies (BZ) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
8 Uitgaven apparaat Rijksbreed (BZ) dataverzoek doen In onderzoek Besluitvorming
9 Uitgaven bijdragen mede overheden (BZ) dataverzoek doen In onderzoek Besluitvorming
10 Adres-onderzoeken in het buitenland (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
11 Bijstandsuitkeringen in het buitenland (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
12 Consulaire verklaringen (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
13 Legalisatie- en verificatieverklaringen (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
14 Nederlandse gedetineerden in het buitenland (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
15 Oorlogsslachtoffers WUV 1940/1945 (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
16 Consulaire bijstand aan Nederlanders in den vreemde (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
17 Nederlands Hulpcomité (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
18 Repertorium en dossier notariële akten (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
19 Nationaal Visum Informatie Systeem (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
20 Netwerkengegevens bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheidspartijen (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
21 Uitleveringsverzoeken (Aruba en Nederlandse Antillen) (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
22 Aanvragen i.k.v. WOTS Aruba, Curaçao en Sint Maarten (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
23 Claimanten DDR-Indonesië-Irak-Marokko (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
24 Databank sanctiebeleid wanprestaties contractpartijen of subsidieontvangers (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
25 Gegevensverwerking personen-en salarisadministratie (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
26 Onderzoek HIV/AIDS lokaal personeel (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
27 Externe contacten bedrijfsmaatschappelijk werk HDPO (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
28 Verblijfsvergunningen partners (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
29 Personenverkeer en reisgegevens (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
30 Kennispaspoort (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
31 CV's t.b.v. plaatsing bij internationale organisaties (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
32 Mijn gezondheid in bedrijf (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
33 Samenwerking externe dienstverlening visumproces (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
34 Onderzoek asielrelaas (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
35 Nieuw Visum Informatie Systeem (NVIS) (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
36 Proces procesvertegenwoordiging (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
37 Visuminformatiesysteem Caribisch gebied Koninkrijk der Nederlanden (VISANA) (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
38 Vreemdelingenverkeer (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
39 Ondersteuning aan Nederlanders in het buitenland (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
40 Culturele subsidies (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
41 Matra subsidies (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
42 Subsidies handelsprojecten (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
43 Subsidies ontwikkelingssamenwerking (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
44 Departementale registratie subsidies (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
45 Registratie & accreditatie evenementen (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
46 Vertalingen (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
47 Protocollaire basisadministratie (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
48 Opgenomen telefoongesprekken (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
49 Contacten bij beveiligingsincidenten  (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
50 onderzoeken naar integriteitsincidenten (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
51 Berichtenverkeersysteem (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
52 Garantieverklaringen musea (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
53 Toegangsregistratie Rijksgebouw (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
54 Exportvergunning (IMH-ESG) (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
55 Nationaal Contact Punt - Melding over toepassing van de OESO Richtlijnen (IMH) (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
56 Overzicht Handelsmissies (DIO) (BZ) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
57 Rijksbegroting hoofdstuk XVII BHOS link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl