Inventarisatie 2015 - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Inventarisatie - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

U treft hier de lijst van geinventariseerde datasets van het departement, verzameld in het eerste kwartaal van 2015.

Volledige lijst
U kunt de volledige lijst geinventariseerde datasets van het deparement direct downloaden voor hergebruik: 

Samenvatting lijst met links

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken 

Nr. Naam en organisatie Actielink Status mei 2015 Actie / besluit
1 Giften aan politieke partijen (DGBK/BDF) link naar data Beschikbaar* Check URL
2 Regio-indelingen op tal van terreinen (DGBK/BDF) link naar data Beschikbaar* Aanmelden data.overheid.nl
3 IV 3 - Aantal sets (DGBK/BDF) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: eind 2015 bij ontsluiting IV3 van CBS
4 Lijst met overheidsorganisatie  (DGBK/BDF) dataset Beschikbaar -
5 Verantwoordingsoverzicht Sisa (DGBK/BDF) link naar data Beschikbaar* Aanmelden data.overheid.nl
6 Monitoringgegevens (in aanbouw) (DGBK/BDF) dataverzoek doen In onderzoek in aanbouw
7 Topinkomens (DGBK/APS) dataset Beschikbaar -
8 Kerncijfers arbeid en overheid (DGBK/APS/ICTU) link naar data Beschikbaar* Aanmelden data.overheid.nl
9 Werkbeleving (DGBK/APS) link naar data Beschikbaar* Aanmelden data.overheid.nl
10 Werknemers overheid en onderwijs (DGBK/APS) link naar data Beschikbaar* Aanmelden data.overheid.nl
11 halfjaar rapportages           geldleningen (DGBK/KR) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
12 Belevingsonderzoek bestuurlijke verhoudingen (DGBK/BVO) link naar data Beschikbaar* Check URL
13 Verkiezingsuitslagen Referenda (DGBK/Kiesraad) dataset Beschikbaar Update bronnen
14 Stichting Administratie Indonesiche Pensioenen (DGBK/Stichting Administratie Indonesiche Pensioenen) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
15 BDF/ Marielle van Oosterhout (DGBK/BDF) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
16 Periodiek onderhoudsrapport gemeenten. (DGBK/BDF) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
17 Monitor Overheid Digitaal 2017 B&I   (DGBK/B&I) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
18 EU-monitor (DGBK/B&I) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
19 Monitor burgerparticipatie (DGBK/B&I) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
20 Nummers vermiste of gestolen identiteitsbewijzen (DGBK/B&I) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
21 GDI monitor? (DGBK/B&I) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
22 Betaalbestanden (DGBK/BDF) link naar data Beschikbaar* Aanmelden data.overheid.nl
23 BSN/GBA (DGBK/DBI/Logius) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
24 BSN/GBA (DGBK/DBI/Logius) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
25 PKI register (DGBK/DBI/Logius) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
26 BSN/GBA (DGBK/DBI/Logius) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
27 Producten en Diensten Samenwerkend catalogi (DGBK/DBI/Logius) dataset Beschikbaar -
28 NVT (DGBK/DBI/Logius) Reden:  gevoelig Gesloten Reden:  gevoelig
29 Metadata over het stelsel (DGBK/DBI/Logius) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
30 Digilevering (DGBK/DBI/Logius) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
31 Digimelding (DGBK/DBI/Logius) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
32 Digikoppeling (DGBK/DBI/Logius) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
33 BRP (DGBK/DBI/RvIG) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
34 BV BSN                                      (Beheervoorziening Burger servicenummer)
AAP
(A nummer registratie) (DGBK/DBI/RvIG)
Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
35 BRR                                              (Basisregister Reisdocumenten)
VR
(Verificatie register)
RPS
(Register Paspoortsignaleringen)
RAAS
(Reisdocumenten Aanvraag en Archiveringsstation) (DGBK/DBI/RvIG)
Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
36 Zijn er naast bovengenoemde datasets bij BPR nog andere datasets beschikbaar? (DGBK/RvIG) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
37 PIVA (Persoonsinformatie Voorziening Caribisch Nederland) (DGBK/DBI/RvIG) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
38 RNI  (Registratie van Niet Ingezetenen) (DGBK/DBI/RvIG) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
39 Interne Bedrijfsvoering RCN-diensten (DGBK/RCN) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
40 Tabellen Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2011 (DGOBR/DGOBR/IV) dataset Beschikbaar Meer formaten beschikbaar stellen
41 Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2012 (DGOBR/DGOBR/IV) dataset Beschikbaar -
42 Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2013 (DGOBR/DGOBR/IV ) link naar data Beschikbaar* Check URL
43 Grote ICT-projecten (DGOBR/DGOBR/dIR) dataset Beschikbaar -
44 leveranciersoverzichten          contractoverzichten? (DGOBR/DGOBR/dFHIR) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
45 Rijks ICT Dashboard Digi Inkoop (DGOBR/DGOBR/dFHIR) dataset Beschikbaar -
46 E-facturen (DGOBR/OBR/dFHIR) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
47 0 (DGOBR/OBR/FHIR) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
48 PDS (DGOBR/OBR/P-Direkt) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
49 P-Dossier (DGOBR/OBR/P-Direkt) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
50 SAP HR (DGOBR/OBR/P-Direkt) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
51 Extra beloning Rijksambtenaren 2012 (DGOBR/OBR/P&O) dataset Beschikbaar -
52 Vergaderzalen, Panden, Ruimten en meer (DGOBR/OBR/FMH) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
53 Vervoersritten, Buitenlandse Dienstreizen
en meer (DGOBR/OBR/FMH)
dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
54 Generieke infrastructuur (DGOBR/OBR  / SSC-ICT) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
55 Incident-management (DGOBR/OBR/SSC-ICT) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
56 E-synergie (DGOBR/OBR/Doc-Direkt ) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
57 Mais-Flexis  (DGOBR/OBR/Doc-Direkt ) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
58 Handelingen (uit de selectielijsten)  (DGOBR/OBR/Doc-Direkt ) link naar data Beschikbaar* Aanmelden data.overheid.nl
59 database (GRS) (DGOBR/OBR/Doc-Direkt ) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
60 database (GSA) (DGOBR/OBR/Doc-Direkt ) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
61 database BIBIS (DGOBR/OBR/Doc-Direkt ) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
62 database ProDoc/COAD  (DGOBR/OBR/Doc-Direkt ) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
63 database Filemaker PRO (DGOBR/OBR/Doc-Direkt ) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
64 database Inda (DGOBR/OBR/Doc-Direkt ) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
65 Werving & Selectie (DGOBR/UBR/IIR) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
66 Nieuwssite voor rijkscollega's (DGOBR/UBR/IIR) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
67 Native Job (DGOBR/UBR/EC O&P) dataverzoek doen In onderzoek in aanbouw
68 Vacature en stage API (DGOBR/UBR/EC O&P) link naar data Beschikbaar* Aanmelden data.overheid.nl
69 Regas (DGOBR/UBR/EC O&P) Reden: onbekend Gesloten Reden: onbekend
70 http://urlm.nl/www.motrainingen.nl (DGOBR/UBR/EC&OP) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
71 https://www.werkenbijdeoverheid.nl/ (DGOBR/UBR/EC&OP) link naar data Beschikbaar* Check Link
72 https://www.werkenvoornederland.nl/ (DGOBR/UBR/EC&OP) link naar data Beschikbaar* Aanmelden data.overheid.nl
73 https://mobi.rijkstalentencentrum.nl/ (DGOBR/UBR/EC&OP) link naar data Beschikbaar* Aanmelden data.overheid.nl
74 https://www.benchmarkrijk.nl/home (DGOBR/UBR/EC&OP?) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
75 http://www.bureaugateway.nl/ (DGOBR/UBR/Bureau Gateway) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
76 Exact Globe en Exact Synergy (DGOBR/UBR) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
77 Rijksportaal 'Overzicht producten en diensten' (DGOBR/UBR/HIS) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
78 CTM (Complete Tender Management) (DGOBR/UBR/HIS) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
79 HISICT.NL.nl (DGOBR/UBR/HIS) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
80 https://www.rijkscontracten.nl/ (DGOBR/) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
81 Koeriers.com (DGOBR/UBR/IPKD) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
82 Roostergegevens (DGOBR/UBR/ RBO) Reden: onbekend Gesloten Reden: onbekend
83 OWMS Waardelijsten (DGOBR/UBR/KOOP ) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: Q4-2015
84 Basis Wetten Bestand (DGOBR/UBR/KOOP ) dataset Beschikbaar -
85 Officiele publicaties  (DGOBR/UBR/KOOP ) dataset Beschikbaar Update nodig
86 Lokale bekendmakingen (DGOBR/UBR/KOOP ) dataset Beschikbaar -
87 Lokale regelingen (DGOBR/UBR/KOOP ) dataset Beschikbaar -
88 Linked data (DGOBR/UBR/KOOP ) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: eind 2015
89 Tuchtrecht (DGOBR/UBR/KOOP ) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: 4e kwartaal 2015
90 Lokale vergunningen (DGOBR/UBR/KOOP ) dataset Beschikbaar -
91 Data.overheid.nl (DGOBR/UBR/KOOP ) dataset Beschikbaar -
92 Regelhulp brandveiligheid (DGWB/Bouw) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: tweede helft 2015
93 Zoek uw energielabel, webapplicatie voor informatie over het energielabel van de individuele woning. (DGWB/Bouw) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
94 Verbeter uw huis, webapplicatie voor informatie en advies voor verhoging comfort individuele woning. (DGWB/Bouw) link naar data Beschikbaar* Aanmelden data.overheid.nl
95 Leefbaarometer 1998-2010 (DGWB/K&V) dataset Beschikbaar -
96 Leefbaarometer 1998-2012 (DGWB/K&V) dataset Beschikbaar -
97 Leefbaarometer 2015 (in ontwikkeling) (DGWB/K&V) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: tweede helft 2015
98 Demowijzer (DGWB/K&V) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: 1-06-2015
99 WoON (DGWB/K&V) link naar data Beschikbaar* Aanmelden data.overheid.nl
100 www.datawonen.nl (DGWB/K&V) link naar data Beschikbaar* Aanmelden data.overheid.nl
101 WB-panel restschulden (DGWB/K&V) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: onbekend
102 Corpodata (DGWB/K&V) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
103 DHC openbaar register (DGWB/K&V) link naar data Beschikbaar* Aanmelden data.overheid.nl
104 Vacatures ABD (BABD/ABD) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: 3e kwartaal 2015
105 Nieuws en Benoemingen ABD (BABD/) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
106 Feiten en cijfers ABD (BABD/) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
107 Staatseigendommen (RVB/directie Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement, Directeur) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: eind 2015
108 Rijksgebouwen (gebouwen in eigendom van het Rijk of gehuurd voor rijkshuisvesting) (RVB/directie Vastgoedbeheer, Directeur) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: eind 2016
109 Rijksmonumenten in Staatsbezit (RVB/directie Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement, Directeur) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: eind 2017
110 Kunst bij rijksgebouwen (RVB/directie Vastgoedbeheer, Directeur) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: 2018
111 Verwerving en verkoop vastgoed (vastgoedtransacties) (RVB-directie Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: 2018
112 Projecten voor instandhouding of aanpassing van vastgoed (RVB/directie Transacties & Ontwikkeling Directeur) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: 2018
113 Verhuur intern Rijk (RVB/directie Transacties & Ontwikkeling, Proceseigenaar Ingebruikgeven vastgoed) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: 2018
114 Ingebruikgevingen (extern Rijk) (RVB/directie Transacties & Ontwikkeling, Directeur) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: eind 2015
115 Begroting en jaarverantwoording (Spending data) (RVB/directie Financiën, Directeur) dataverzoek doen Gepland Beschikbaar: 2018
116 Delphi (STAF BZK/BO) Reden: onbekend Gesloten Reden: onbekend
117 Onderzoekbank                     Delphi (STAF BZK/BO) dataverzoek doen In onderzoek  
118 Financiele gegevens. Uitgaven (STAF BZK/dFEZ)

 

dataverzoek doen In onderzoek Plan voor openen
119 Begrotinggegevens (STAF BZK/dFEZ) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
120 Digidoc (STAF BZK/DCB) Reden: onbekend Gesloten Reden: onbekend
121 Externe medewerkers (STAF BZK/DCB / PO) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
122 Formdesk (STAF BZK/DCB / PO) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
123 Rijksportaal (STAF BZK/C) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
124 Geen datasets (AIVD/) Reden: staatsveiligheid Gesloten Reden: staatsveiligheid