High value datasets

Het kabinet heeft de ambitie om zoveel mogelijk overheidsgegevens die zich daarvoor lenen, als open data beschikbaar te stellen. Daarbij geeft het kabinet priorieit aan 'high value' datasets. Een 'high-value' dataset is een dataset met hoge waarde voor de samenleving. Bij het openstellen van data wordt prioriteit gegeven aan de ontsluiting van deze 'high-value' datasets, omdat deze data bijdraagt aan een transparante en open overheid.

High Value datasets 2016

Bij de inventarisatie van 2016 hebben de departementen in totaal 27 datasets als 'high-value' dataset aangemerkt. Daarvan zijn er reeds negentien beschikbaar via data.overheid.nl en staan er vier gepland om met voorrang openbaar te maken. Daarnaast zijn er 4 datasets waarvan nog wordt onderzocht of ze als open data beschikbaar kunnen komen.

Onderstaande tabel laat de high value datasets per departement zien. 

Overzicht "high-value" datasets

  Status Titel Dataset Links naar High Value Datasets
1. EZ Gepland Toelating Gewasbeschermingsmiddelen Geen link beschikbaar
2. BUZA Beschikbaar IATI Dataset met transactiegegevens Ontwikkelingssamenwerking  https://data.overheid.nl/data/dataset/3dacddf2-c724-4eab-8cf7-5f2a8e65fd04
3. BUZA Beschikbaar Uitgaven susbisidies Geen link (komt binnenkort op data.overheid.nl)
4. BUZA Beschikbaar Maandelijkse realisatie op journaalregelniveau, van de volledige financiële  adminsitartie van BUZA http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=82372ned&LA=NL
5. BUZA Beschikbaar Rijksbegroting hoofdstuk XVII BHOS Geen link nog beschikbaar
6. BUZA Gepland Wapenexportvergunningen Geen link beschikbaar
7. BUZA In onderzoek Resulaatfiches Ontwikkelingssamenwerking Geen link beschikbaar
8. BUZA In onderzoek Landenfiches Ontwikkelingssamenwerking  Geen link beschikbaar
9. BUZA Gepland Wereldkaart Postennet Geen link beschikbaar
10. BUZA Gepland Lijst met alle posten van Nederland in het buitenland Geen link beschikbaar
11. FIN In onderzoek Landelijke voorziening WOZ waarden Geen link beschikbaar
12. FIN Deels beschikbaar Begrotingsuitgaven en –ontvangsten. (FIN/SG/FEZ) Opendata.rijksbegroting.nl
13. I&M In onderzoek Jaargemiddelde luchtkwaliteit per postcode Geen link beschikbaar
14. I&M Beschikbaar Actuele NO2 concentratie in Nederland https://data.overheid.nl/data/dataset/actuele-no2-concentratie-in-nederland
15. I&M Beschikbaar Actuele fijnstof concentratie (pm10) in Nederland https://data.overheid.nl/data/dataset/actuele-fijnstof-concentratie-pm10...
16. I&M Beschikbaar Actuele Luchtkwaliteitsindex (LKI) in Nederland https://data.overheid.nl/data/dataset/actuele-luchtkwaliteitsindex-lki-i...
17. I&M Beschikbaar Actuele ozon concentratie in Nederland https://data.overheid.nl/data/dataset/actuele-ozon-concentratie-in-neder...
18. I&M Beschikbaar Voertuig Open data https://data.overheid.nl/data/dataset/voertuig-open-data---rdw
19. I&M Beschikbaar Actuele verkeersgegevens https://data.overheid.nl/data/dataset/ndw-actuele-verkeersgegevens
20. I&M Beschikbaar Status verkeersgegevens  https://data.overheid.nl/data/dataset/ndw-status-verkeersgegevens
21. I&M Beschikbaar BRK (Kadastrale kaart)  https://data.overheid.nl/data/dataset/kadastrale-kaart
22. I&M Beschikbaar Basisregistratie Topografie  https://data.overheid.nl/data/dataset/basisregistratie-grootschalige-top...
23. I&M In onderzoek NETPOS   Geen link beschikbaar
24. I&M Beschikbaar BAG (Basis Registratie Adressen Gebouwen)  https://data.overheid.nl/data/dataset/bag
25. I&M Beschikbaar Ruimtelijke plannen Wro: Ruimtelijkeplannen.nl  https://data.overheid.nl/data/dataset/ruimtelijke-plannen-wro-ruimtelijk...
26. I&M Beschikbaar BGT (Basisregistratie Grooschalige Topografie)  https://data.overheid.nl/data/dataset/basisregistratie-grootschalige-top...
27. I&M Beschikbaar Autoriteit Woningcorporaties https://data.overheid.nl/data/dataset/dvi2014-hfd1