Open Source data.overheid.nl

Data.overheid.nl maakt op een aantal manieren gebruik van open source en open standaarden.

Open source

Data.overheid.nl draait op Open Source software. De server van Data.overheid.nl heeft Linux als operating system (RedHat) met daarop php en mysql geïnstalleerd. Als Content Management Systeem wordt Drupal7 gebruikt en de metadata van de datasets wordt opgeslagen in CKAN versie 2. CKAN is ontwikkeld door de Open Knowledge Foundation (OKF) en is uitgegeven onder de GNU GPL v3 License. Voor Drupal en CKAN worden op data.overheid.nl standaard- en maatwerkmodules toegepast. Onderaan deze pagina is een overzicht van de software modules geplaatst. Data.overheid.nl heeft GEEN aanpassing in de CKAN software of genoemde modules gemaakt.

Lees meer over hergebruik van de software van data.overheid.nl.

Open standaarden

Data.overheid.nl maakt op een aantal punten gebruik van open standaarden. Alle uitwisseling met andere systemen verloopt via open standaarden. 1. Koppeling met andere registers verloopt via een harvesting mechanisme (data.overheid.nl haalt data op bij andere registers) Deze data is in XMLformaat. De gebruikte metadata voldoet aan OWMS 4.0. 2. Bulklevering van data uit data.overheid.nl verloopt via een API die XML levert, de gebruikte veldwaarden voldoen aan OWMS 4.0 3. Registratie van datasets in data.overheid.nl, de gebruikte veldwaarden voldoen aan OWMS 4.0

Een belangrijke notie ten aanzien van gebruik van open standaarden door data.overheid.nl. Overheden registreren data bij data.overheid.nl. De data die op deze manier wordt geleverd voldoet niet altijd aan open standaarden, soms wordt een keuze gemaakt voor "as-is", ontsluiting van de data in het formaat waarin deze voorhanden is in het primaire proces. Het is de verantwoordelijkheid van de toeleverende overheidsorganisatie om de data in open standaard formaten aan te leveren. Op dit moment is het beleid omtrent de registratie van datasets in data.overheid.nl om data bij voorkeur in een open standaard te leveren. De data voldoen bij voorkeur aan ‘open standaarden’ (geen barrières voor het gebruik door ICT-gebruikers of door ICT-aanbieders); (definitie op data.overheid.nl) Het gebruik van open standaarden bij de datasets van data.overheid.nl is door het forum standaardisatie onderzocht. Belangrijke bevinding daarbij is dat het belang van het beschikbaar hebben van de data als open data groter wordt geacht dan de toepassing van standaarden.

Software modules

Hieronder staat apart de software benoemd die DONL gebruikt.  Waar mogelijk is de naam van de geldende (vrije) licentie vermeld:

Server software

 • RedHat 6 (grotendeels GNU General Public License v.2)
 • CKAN 2 (Open Database License)
 • Apache SOLR (Apache License, Version 2.0)
 • Drupal 7 (GNU General Public License, version 2 of later)

Specifieke modules

 • CKAN API        
 • CKAN Dataset    
 • CKAN Feed       
 • CKAN Georegister        
 • CKAN License    
 • CKAN Search     
 • CKAN Search Settings    
 • CKAN Workflow   
 • CKAN Workflow Configuration     
 • CKAN Workflow Content Type