type-icon

Dataset

Search

13,731 datasets

 • Rectificatielijst behorend bij de maandelijkse openbare verkoop per inschrijving.

  Data owner: Ministerie van Financien
  Bijgewerkt: 05/03/2021
  Theme: Finance
 • Deze dataset geeft alle data weer die opgenomen en gebruikt zijn voor/bij de doorrekening van de verkiezingsprogramma's van tien politieke partijen door het Centraal Planbureau (CPB), en op 1 maart 20...

  Data owner: Centraal Planbureau
  Bijgewerkt: 05/03/2021
  Theme: Parliament, Dutch government, Other economic sectors, Budget
 • Een overzicht van waardevolle bomen in de gemeente Arnhem. Ruim 800 bijzondere, vrijstaande bomen, staan nu op de Waardevolle bomenlijst. Voor deze bomen en voor gebieden waarvan het bestemmingsplan z...

  Data owner: Arnhem
  Bijgewerkt: 05/03/2021
  Theme: Nature and landscape management
 • Deze dataset bevat de gegevens van bestemmingsplannen in procedure van de gemeente Arnhem. Samen met de dataset 'Bestemmingsplannen Arnhem vigerend' biedt deze dataset een zo volledig mogelijk overzic...

  Data owner: Arnhem
  Bijgewerkt: 05/03/2021
  Theme: Spatial planning
 • Overzichtskaart inzamelmiddelen huishoudelijk afval Overzichtskaart van de voorzieningen die in Arnhem staan voor de inzameling van: huishoudelijk restafval, glas, papier, textiel en PMD. Kwaliteitsbe...

  Data owner: Arnhem
  Bijgewerkt: 05/03/2021
  Theme: Waste
 • Bij vorst en sneeuw kan het glad zijn in Arnhem. De gemeente doet haar best om de wegen zo goed mogelijk sneeuw- en ijsvrij te houden. De gemeente Arnhem heeft wegen en fietspaden verdeeld in verschil...

  Data owner: Arnhem
  Bijgewerkt: 05/03/2021
  Theme: Traffic
 • Een gemeentelijk monument heeft cultuurhistorische, architectuurhistorische of stedenbouwkundige waarde op plaatselijk niveau. De bescherming van gemeentelijke monumenten is geregeld in de gemeentelij...

  Data owner: Arnhem
  Bijgewerkt: 05/03/2021
  Theme: Culture
 • Dit excel bestand is een ruwe dump van de data die gebruikt zijn voor de totstandkoming van de jaarstukken van 2019 van gemeente Arnhem.

  Data owner: Arnhem
  Bijgewerkt: 05/03/2021
  Theme: Finance
 • Deze dataset geeft een overzicht van het dagelijks aantal geparkeerde fietsen in de bewaakte fietsenstallingen die door gemeente Arnhem worden beheerd. (Musis Kwartier, Gelerijdersplein en Kronenburg)...

  Data owner: Arnhem
  Bijgewerkt: 05/03/2021
  Theme: Roads
 • Deze dataset geeft een overzicht van het dagelijks aantal geparkeerde fietsen in de bewaakte fietsenstallingen die door gemeente Arnhem worden beheerd. (Musis Kwartier, Gelerijdersplein en Kronenburg)...

  Data owner: Arnhem
  Bijgewerkt: 05/03/2021
  Theme: Roads

Filter your results

Data owner (173)
Theme (17)
Group (50)
Metadata language (3)