Search

693 datasets

 • In de Basisregistratie Voertuigen (BRV) staan gegevens van voertuigen, kentekenbewijzen en personen aan wie het kentekenbewijs is afgegeven. Uit de registratie verstrekt de RDW (Dienst Wegverkeer) inf...

  Data owner: RDW (Dienst Wegverkeer)
  Bijgewerkt: 26/04/2021
  Theme: Governance, Traffic, Roads
 • LET OP: dit is een dataset aangemaakt door data.overheid.nl om inzicht te bieden in de beschikbare basisregistraties. Inhoud basisregister: Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedri...

  Data owner: Kamer van Koophandel
  Bijgewerkt: 04/05/2021
  Theme: Governance, Economy, Trade
 • Deze dataset is niet beschikbaar voor hergebruik. De reden hiervoor is benoemd in art. 10 van de Wet Openbaarheid Bestuur: ‘De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer’

  Data owner: RDW (Dienst Wegverkeer)
  Bijgewerkt: 01/05/2021
  Theme: Traffic
 • De Nederlandse overheid registreert persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Alle overheidsinstellingen en bestuursorganen zoals de Belastingdienst, zijn verplicht voor hun taken gebrui...

  Data owner: Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
  Bijgewerkt: 01/05/2021
  Theme: Governance
 • De gegevensverzameling voor de Basisregistratie WOZ bestaat naast het authentieke gegeven “vastgestelde waarde” (WOZ-waarde) ook uit de gegevens die nodig zijn om deze waarde aan zowel een onroerende ...

  Data owner: Dienst voor het kadaster en de openbare registers
  Bijgewerkt: 01/05/2021
  Theme: Governance, Housing, Buying and selling
 • Sinds de COVID-19 uitbraak eind februari registreren de Nederlandse IC’s deze in de NICE registratie. De site geeft een overzicht van de dagelijkse cijfers. Data is NIET als open data downloadbaar. Ee...

  Data owner: KOOP (Netherlands publication office)
  Bijgewerkt: 01/05/2021
  Theme: Health and care
 • In de Basisregistratie Inkomen staat het verzamelinkomen of het belastbaar jaarloon van iedereen (ongeveer 13 miljoen burgers) die aangifte inkomstenbelasting doet. Overheidsorganisaties gebruiken de...

  Data owner: Belastingdienst
  Bijgewerkt: 26/04/2021
  Theme: Governance, Taxation, Income policy
 • Wilt u automatisch mutatiebestanden ontvangen van geregistreerde labels? Dan kunt u toegang krijgen tot onze webservice. Hiervoor dient u de Gebruikersverklaring EPBD 2016 te ondertekenen en te mailen...

  Data owner: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  Bijgewerkt: 29/08/2020
  Theme: Energy
 • De Beheerkaart Nat is een geografisch bestand ten behoeve van de natte districten van Rijkswaterstaat en het NIS. Het betreft een landelijk dekkend gedetailleerd beheerobjectenbestand op grootschalig ...

  Data owner: Rijkswaterstaat
  Bijgewerkt: 09/05/2021
  Theme: Spatial planning
 • De Beheerkaart Nat is een geografisch bestand ten behoeve van de natte districten van Rijkswaterstaat en het NIS. Het betreft een landelijk dekkend gedetailleerd beheerobjectenbestand op grootschalig ...

  Data owner: Rijkswaterstaat
  Bijgewerkt: 09/05/2021
  Theme: Spatial planning

Filter your results

Publicity level (2)
Level of governance (1)
Metadata language (2)