Dataset

221 datasets

 • Het bedrijf Geofoxx heeft asbest-inventarisaties uitgevoerd bij de voegen van betonverhardingen van diverse provinciale wegen. Deze geografische dataset bevat de locatie van de geïnventariseerde voeg...

  Data owner: Noord-Brabant (Provincie)
  Updated: 10/14/2021 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
  • Health risks
  • Spatial planning
 • In het bestemmingsplan of zonebesluit vastgelegde zone rond het industrieterrein, waarbuiten de etmaalwaarde van de geluidsbelasting ten gevolge van het gezoneerde industrieterrein niet meer dan 50 d...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 10/09/2021 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
  • Health risks
 • Clusters (omtreklijn) gebaseerd op gemeentegrenzen. Per cluster zijn de aantallen woningen en gevoelige bestemmingen per GES-score geteld. Bij de gevoelige bestemmingen is onderscheid gemaakt in 3 cat...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 10/09/2021 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
  • Health risks
  • Transport
 • Dataset

  Sirene

  Sirene of systeem voor het waarschuwen en alarmeren van de bevolking bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Elke eerste maandag wordt deze landelijk om 12:00 uur getest.

  Data owner: Veiligheidsregio IJsselland (Regionale samenwerking)
  Updated: 10/09/2021 - 00:00
  Theme:
  • Health risks
 • Dit bestand bevat: Het totaal aantal door de GGD’en afgenomen Covid-19 testen waarvan de uitslag bekend is en het aantal positieve testen per dag naar veiligheidsregio van inschrijving van de geteste ...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 10/09/2021 - 00:00
  Theme:
  • Health risks
 • Dit bestand bevat gegevens over de blootstelling aan geluid van spoortwegen in Noord-Brabant en de vertaling daarvan naar gezondheidsrisico's, zogenaamde GES-scores. Berekende geluidcontouren Lden zij...

  Data owner: Noord-Brabant (Provincie)
  Updated: 10/08/2021 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
  • Health risks
 • Dit bestand bevat gegevens over de blootstelling aan fijstof (pm10) in Noord-Brabant 1n 2013 en de vertaling daarvan naar gezondheidsrisico's, zogenaamde GES-scores. Berekende fijnstof (pm10) concentr...

  Data owner: Noord-Brabant (Provincie)
  Updated: 10/08/2021 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
  • Health risks
 • Dit bestand bevat gegevens over de blootstelling aan geluid van vliegverkeer bij de vliegvelden in Noord-Brabant en de vertaling daarvan naar gezondheidsrisico's, zogenaamde GES-scores. Berekende gelu...

  Data owner: Noord-Brabant (Provincie)
  Updated: 10/08/2021 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
  • Health risks
 • Op deze gezondheidskaart is te zien waar het geluid afkomstig van de geluidgezoneerde industrieterreinen (situatie 2009) de leefomgevingskwaliteit en dus de gezondheid nadelig kan beïnvloeden. Deze ka...

  Data owner: Noord-Brabant (Provincie)
  Updated: 10/08/2021 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
  • Health risks
 • Dit bestand bevat gegevens over de blootstelling aan fijstof (pm2,5) in Noord-Brabant 1n 2014 en de vertaling daarvan naar gezondheidsrisico's, zogenaamde GES-scores. Berekende fijnstof (pm2,5) concen...

  Data owner: Noord-Brabant (Provincie)
  Updated: 10/08/2021 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
  • Health risks

Filter your results

State (1)
Publicity level (2)
Classification (1)
Metadata language (1)