Dataset

Search

27 datasets

 • Dit bestand bevat wegen als bedoeld in artikel 23, eerste lid van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Provinciaal basisnet Groningen) zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2...

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 21/09/2021
  Theme: Health risks, Transport
 • Dit bestand bevat aandachtsgebieden duisternis en stilte zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Stilte en duisternis zijn twee kernkarakteristieken van de provincie Gron...

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 21/09/2021
  Theme: Nature and environment, Health risks
 • Dit bestand bevat gesloten stortplaatsen zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels voor handelingen in, op, onder of over ge...

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Nature and environment, Health risks
 • Aan de koppen/uiteinden van start-/landingsbanen moeten in een luchthavenbesluit gebieden worden vastgelegd, waarbinnen speciale eisen gelden voor obstakels en de breekbaarheid daarvan. In Groningen z...

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Health risks, Transport
 • Dit bestand bevat stiltegebieden zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen ter bescherming van deze gebieden. Stil...

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Nature and environment, Health risks, Spatial planning
 • Luchtvaartuigen hebben ruimte nodig om op te stijgen en landen. Om deze te garanderen worden in luchthavenbesluit veiligheidsgebieden vastgesteld, waarbinnen niet zonder meer obstakels mogen worden o...

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Soil, Health risks, Transport
 • De belasting met NO2 (Jaargemiddelde NO2-concentratie in microgram/m3) is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening)-contouren. Alle woningen in de verschillende GES-contouren gelegen zijn in beel...

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Nature and environment, Health risks, Transport
 • Clusters (omtreklijn) gebaseerd op woningen binnen jaargemiddelde NO2-concentratie in microgram/m3. Per cluster zijn de aantallen woningen en gevoelige bestemmingen per GES-score geteld. Bij de gevoel...

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Nature and environment, Health risks, Transport
 • De plaatsgebonden risicocontouren 10-6, als gevolg van bedrijven (inrichtingen en installaties) met risicovolle activiteiten zijn vertaald in GES (gezondheidseffectscreening) contouren. Alle woningen ...

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Nature and environment, Health risks
 • Dit bestand bevat de veiligheidszone 1 provinciale wegen, zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening zijn regels opgenomen m.b.t. tot deze veil...

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Health risks, Transport