Datasets

825 datasets

 • Deze tabel geeft het aantal wanbetalers in het kader van de Zorgverzekeringswet met een bestuursrechtelijke premie op 31 december, naar de kenmerken plaats in huishouden, inschrijving in hoger onderwi...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 05/19/2023 - 00:00
  Theme:
  • Health and care
 • Deze tabel bevat informatie over de financiën, het personeel, en de productie van bedrijven met als hoofdactiviteit arbobegeleiding en re-integratie volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008). D...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 01/04/2023 - 00:00
  Theme:
  • Health and care
 • Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week. De gegevens zijn uit te splitsen naar de persoonskenmerken: leeftijd en geslacht en naar Wlz-gebruik, s...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 06/02/2023 - 00:00
  Theme:
  • Health and care
 • Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week. De gegevens zijn uit te splitsen naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden, Veiligheidsregio's, GGD-r...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 06/02/2023 - 00:00
  Theme:
  • Health and care
 • This table contains provisional data on the number of deaths among the population of the Netherlands. The data can be broken down by gender and age group. Data available from: 1995 Status of the figur...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 06/02/2023 - 00:00
  Theme:
  • Health and care
  • Dutch citizenship
 • Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht en leeftijdsgroep. Gegevens beschikbaar vanaf: 199...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 06/02/2023 - 00:00
  Theme:
  • Health and care
 • Deze tabel geeft informatie over de ervaren gezondheid. Daarbij gaat het om de jongeren van 0 tot 25 jaar die hun gezondheid als goed of zeer goed beoordelen. Voor kinderen tot 12 jaar wordt dit oorde...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 06/01/2023 - 00:00
  Theme:
  • Health and care
 • Deze tabel geeft informatie over het aandeel jongeren van 2 tot 25 jaar met overgewicht. Voor kinderen tot 12 jaar is dit opgegeven door een ouder/verzorger. Om weer te geven hoe het met de jongeren i...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 06/01/2023 - 00:00
  Theme:
  • Health and care
 • The survey of medical end-of-life decisions presents information on medical end-of-life decisions by attending physicians. For this survey, a random sample is taken from death certificates at Statisti...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 05/31/2023 - 00:00
  Theme:
  • Health and care
  • Dutch citizenship
 • Deze tabel bevat cijfers over het aantal personen (uitgedrukt per 1 000 personen) dat in een verslagjaar met bepaalde klachten, symptomen of ziektes bekend was bij de eigen huisarts. Hiervoor zijn all...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 05/31/2023 - 00:00
  Theme:
  • Health and care

Filter your results