Datasets

15 datasets

 • Deze tabel bevat het aantal eerste- en ouderejaarsstudenten aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het hoger onderwijs naar onderwijssoort, studierichting, migratieachtergrond en studiej...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 11/29/2022 - 00:00
  Theme:
  • Education and science
 • Deze tabel bevat het aantal eerstejaarsstudenten aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het hoger onderwijs naar onderwijssoort, migratieachtergrond, vooropleiding, opleidingsfase en stu...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 11/29/2022 - 00:00
  Theme:
  • Education and science
 • Deze tabel beschrijft de studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bevat specifieke gegevens over het niveau, de leerweg, studierichting en de migratieachtergrond. Gegevens beschikbaar: v...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 11/29/2022 - 00:00
  Theme:
  • Education and science
 • Deze tabel bevat gegevens over de deelname van leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg en indicatie lwoo, leerjaar, migratieachtergrond en leeftijd. ...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 11/29/2022 - 00:00
  Theme:
  • Education and science
 • Deze tabel bevat jaarcijfers over de onderwijsrichting en het hoogst behaald onderwijsniveau van de bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking), en 15 tot 65 jaar exclusief sc...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 11/29/2022 - 00:00
  Theme:
  • Education and science
 • Deze tabel bevat jaarcijfers over de onderwijsrichting en het hoogst behaald onderwijsniveau van de bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking), en 15 tot 65 jaar exclusief sc...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 11/29/2022 - 00:00
  Theme:
  • Education and science
 • In deze tabel vindt u gegevens personen van 15 jaar en ouder in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). De cijfers laten het hoog...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 11/28/2022 - 00:00
  Theme:
  • Education and science
 • In deze tabel wordt inzicht gegeven in de uitkeringsstatus van personen die het hoger onderwijs verlaten hebben. De cijfers geven de uitkeringsstatus weer op verschillende peilmomenten, tot en met tie...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 11/28/2022 - 00:00
  Theme:
  • Other forms of education
 • Inhoud: Leerlingen primair onderwijs naar school, woonlocatie en leeftijd leerling. Leerlingen basisonderwijs en speciaal onderwijs. Schoolseizoen 2019-2020 tot en met 2021-2022. De tabel is een selec...

  Data owner: Groningen (Gemeente)
  Updated: 11/22/2022 - 00:00
  Theme:
  • Education and science
 • Deze tabel is vervallen

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 11/22/2022 - 00:00
  Theme:
  • Education and science