Datasets

1 dataset

  • In deze tabel wordt inzicht gegeven in de bedrijfstak waarin de jaarlijkse aanwas schoolverlaters, onderverdeeld naar schoolverlaters met en zonder startkwalificatie, actief zijn. De cijfers geven dez...

    Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
    Updated: 09/22/2023 - 00:00
    Theme:
    • Education and science