Dataset

1 dataset

 • BRP - Gewaspercelen bestaat uit de locatie van landbouwpercelen met daaraan gekoppeld het geteelde gewas. Het bestand is een selectie van informatie uit de Basisregistratie Percelen (BRP) van de Rijks...

  Data owner: Ministerie van Economische Zaken (Rijk)
  Updated: 04/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Agriculture
  • Organisation and policy
  • Nature and environment
 • Geaggregeerde bodemkwaliteitskaarten van gemeenten, zoals gepubliceerd op bodemloket.nl

  Data owner: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Updated: 04/06/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Dataset

  TOP10NL

  TOP10NL is een digitaal objectgericht topografisch bestand wat ten grondslag ligt aan de topografische kaartseries 1:10.000 en 1:25.000 en wat veelvuldig in diverse GIS- en CAD-systemen wordt gebruikt...

  Data owner: Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
  Updated: 04/27/2022 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
  • Soil
  • Water
  • Organisation and policy
  • Transport
 • In dit bestand zijn de geluidscontouren langs provinciale wegen vastgelegd zoals deze zijn berekend voor de EU-geluidskartering, 3e tranche. De Lden-contouren weerspiegelen de situatie voor het peilja...

  Data owner: Noord-Holland (Provincie)
  Updated: 05/10/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Deze kaart geldt voor recreatief vliegen met drones en is ter informatie; er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De regels waaraan u zich moet houden (Wet luchtvaart (artikel 5.3) en Regeling mod...

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Gebieden met Potentieel Significant Overstromingsrisico in Nederland bevat de aangewezen gebieden uit het rapport 'Overstromingsrisico's in Nederland, 2018. Voorlopige overstromingsrisicobeoordeling e...

  Data owner: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
  • Water
  • Organisation and policy
 • Deze dataset bevat de locaties van alle strooiroutes binnen de gemeente Heemstede. Naast de locatie bevat elk record een ID en een prioritering. De dataset wordt maandelijks bijgewerkt, tenzij er geen...

  Data owner: Heemstede (Gemeente)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Voor het strooien van de hoofdwegen in Zaanstad zijn verschillende partijen verantwoordelijk, zoals de gemeente, de provincie en het Rijk. Het is niet mogelijk om alle wegen, fietspaden en stoepen in ...

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Het Bestand Wijk- en Buurtkaart 2020 bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten ...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
  • Culture and recreation
 • ** Historische data, actuele data is beschikbaar in Gisib ** Een wegvakonderdeel is een strook van maximaal 30 meter van de verharde in de openbare ruimte, wat weergeeft welke definitie het heeft.

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy

Filter your results

State (1)
Publicity level (2)
Metadata language (1)