Dataset

Search

4,902 datasets

 • Gehandicapten Parkeerplaatsen Algemeen (GPA)

  Data owner: Gemeente Zoetermeer
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Traffic
 • databestand met gegevens over afstand tot de arbeidsmarkt

  Data owner: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Employment opportunities
 • Zie de ‘Rapportage Vreemdelingenketen’ voor een inhoudelijke toelichting op de data in dit bestand. Zie hoofdstuk ‘Methodologie’ voor een aantal aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij het ...

  Data owner: Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Immigration to the Netherlands
 • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Data owner: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Finance
 • Zie de ‘Rapportage Vreemdelingenketen’, hoofdstuk ‘Asiel’, voor een inhoudelijke toelichting op de data in deze bestanden. Voor data over "Nareizigers", "Herplatsing", en "Hervestiging" zie dataset Mi...

  Data owner: Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Immigration to the Netherlands
 • Zie de ‘Rapportage Vreemdelingenketen’, hoofdstuk ‘Asiel’, voor een inhoudelijke toelichting op de data in deze bestanden. Zie hoofdstuk ‘Methodologie’ voor een aantal aspecten waarmee rekening moet w...

  Data owner: Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Immigration to the Netherlands
 • Zie de maandelijkse IND publicatie ‘AsylumTrends’ voor een inhoudelijke toelichting op de data in deze dataset. De ‘Asylum Trends’ is te downloaden van de site www.IND.nl Bij het interpreteren van de ...

  Data owner: Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Immigration to the Netherlands
 • Zie de ‘Rapportage Vreemdelingenketen’, hoofdstuk ‘Werk, studie en gezin’, voor een inhoudelijke toelichting op de data in deze bestanden. Zie hoofdstuk ‘Methodologie’ voor een aantal aspecten waarmee...

  Data owner: Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Immigration to the Netherlands
 • Zie de ‘Rapportage Vreemdelingenketen’, hoofdstuk ‘Vertrek’ voor een inhoudelijke toelichting op de data in dit bestand. Zie hoofdstuk ‘Methodologie’ voor een aantal aspecten waarmee rekening moet wor...

  Data owner: Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Immigration to the Netherlands
 • Zie de ‘Rapportage Vreemdelingenketen’, hoofdstuk ‘Werk, studie en gezin’, voor een inhoudelijke toelichting op de data in deze bestanden. Zie hoofdstuk ‘Methodologie’ voor een aantal aspecten waarmee...

  Data owner: Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Immigration to the Netherlands

Filter your results

Data owner (133)
Group (50)