Dataset

Search

178 datasets

 • Strooiroutekaart gemeente Dronten in het kader van gladheidsbestreiding, waarbij ondescheid gemaakt wordt tussen strooiroutes voor wegen, fietspaden, voetpaden en noodroutes.

  Data owner: Dronten (Gemeente)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Traffic
 • Overzicht van lichtmasten binnen de Gemeente Dronten.

  Data owner: Dronten (Gemeente)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Public order and safety, Traffic
 • De aangegeven locaties zijn bestemd voor het parkeren van grote voertuigen. Deze dataset wordt zowel als OGC:WFS en OGC:WMS services aangeboden. Deze services bevatten alle beschikbare geografische da...

  Data owner: Nijmegen (Gemeente)
  Updated: 18/09/2021
  Theme: Traffic
 • Locatie parkeergarages. Deze dataset wordt zowel als OGC:WFS en OGC:WMS services aangeboden. Deze services bevatten alle beschikbare geografische datasets van de gemeente Nijmegen. Daarnaast is het mo...

  Data owner: Nijmegen (Gemeente)
  Updated: 18/09/2021
  Theme: Traffic
 • Dataset

  Appendage_lijn

  Definitie:Mantelbuis ter bescherming van de transportleiding.

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Traffic
 • Definitiezone binnen het gebied dat onder werking van de keur of Wbr valt en die als zodanig in de legger is opgenomenToelichtingHet profiel van vrije ruimte is vaak gedeeltelijk of geheel binnen de b...

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Traffic
 • Dataset

  Sluis

  een kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzienHerkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Traffic
 • Dataset

  Aanlegsteiger

  Definitieeen voorziening om schepen aan te laten meren.Bron: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Traffic
 • Locatie bushaltes. Deze dataset wordt zowel als OGC:WFS en OGC:WMS services aangeboden. Deze services bevatten alle beschikbare geografische datasets van de gemeente Nijmegen. Daarnaast is het mogelij...

  Data owner: Nijmegen (Gemeente)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Traffic
 • Kaart geeft een overzicht van de verschillende gebiedstypen die door projectontwikkelaar gebruikt wordt om te bepalen welke parkeernorm gehanteerd moet worden. De regels voor de verschillende gebieden...

  Data owner: Nijmegen (Gemeente)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Traffic

Filter your results

Publicity level (2)
Level of governance (3)
Classification (1)