Dataset

134 datasets

 • Databank verkiezingsuitslagen voor alle vertegenwoordigende lichamen tussen 1848 en heden. Uitslagen worden per gemeente weergegeven. De databank wordt aangevuld na elke recente verkiezing.

  Data owner: Kiesraad (Rijk)
  Updated: 08/31/2020 - 00:00
  Theme:
  • Governance
 • Wilt u automatisch mutatiebestanden ontvangen van geregistreerde labels? Dan kunt u toegang krijgen tot onze webservice. Hiervoor dient u de Gebruikersverklaring EPBD 2016 te ondertekenen en te mailen...

  Data owner: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijk)
  Updated: 08/29/2020 - 00:00
  Theme:
  • Energy
 • Vergunningen die zijn verleend of aangevraagd en worden gehandhaafd door een gemeente, provincie of waterschap. De gegeven URL is een voorbeeld URL. Op basis van de gebruikte parameters worden 10 resu...

  Data owner: KOOP (Netherlands Publication Office) (Rijk)
  Updated: 08/31/2020 - 00:00
  Theme:
  • Governance
 • De Energiesubsidiewijzer wijst u de weg. U vindt hier het complete en actuele overzicht van subsidies, leningen en andere regelingen voor woningeigenaren, woningcorporaties en particuliere verhuurders...

  Data owner: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijk)
  Updated: 08/31/2020 - 00:00
  Theme:
  • Energy
 • Deze dataset bevat de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De dataset bevat de gegevensbestanden in EML formaat. De Kiesraad biedt geen ondersteuning voor het gebruik van het formaat. ...

  Data owner: Kiesraad (Rijk)
  Updated: 08/31/2020 - 00:00
  Theme:
  • Municipalities
 • Actuele en historische teksten van regelingen die gelden voor gemeenten, provincies en waterschappen en voor Bonaire, Saba en de voormalige Nederlandse Antillen. De bron van deze collectie is de Centr...

  Data owner: KOOP (Netherlands Publication Office) (Rijk)
  Updated: 08/30/2020 - 00:00
  Theme:
  • Law
 • De adresgegevens van hoofdvestigingen van scholen in het voortgezet onderwijs. De gegevens bestaan uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en regionale gebiedsind...

  Data owner: Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
  Updated: 08/30/2020 - 00:00
  Theme:
  • Secondary education
 • Een aantal basisgegevens waarop de bekostiging voor materiële instandhouding van basisscholen is gebaseerd, met bijhorende bedragen. Dit overzicht biedt inzicht in de publieke middelen voor het basiso...

  Data owner: Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
  Updated: 08/31/2020 - 00:00
  Theme:
  • Education and science
 • Jaarrekeninggegevens van schoolbesturen in het wetenschappelijk onderwijs.

  Data owner: Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
  Updated: 08/31/2020 - 00:00
  Theme:
  • Education and science
 • Met behulp van de Leefbaarometer kan leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden. Op basis van een honderdtal objectieve indicatoren geeft de Leefbaarometer...

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 08/31/2020 - 00:00
  Theme:
  • Housing

Filter your results

Publicity level (2)
Classification (1)
Metadata language (1)