Dataset

742 datasets

 • De BAG (Basisregistraties adressen en gebouwen) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de ge...

  Data owner: Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
  Updated: 02/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Building and remodeling
 • De dataset bevat de uitslagen van de verkiezing voor de Tweede Kamer van 17 maart 2021. De data is beschikbaar gesteld in EML formaat. De Kiesraad biedt geen ondersteuning voor het gebruik van het for...

  Data owner: Kiesraad (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Parliament
 • Actuele verkeersgegevens geven een actueel beeld van de situatie op de weg. Iedere minuut worden gegevens van meer dan 24.000 meetlocaties in Nederland van de Rijks- en onderliggende wegennet in de ND...

  Data owner: Nationaal Dataportaal Wegverkeer (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Roads
 • IBIS bevat beschrijvende data over de 3.800 Nederlandse bedrijventerreinen: kwantitatief: bruto- en netto oppervlak, aanbod (gemeente/particulier, terstond uitgeefbaar/niet terstond uitgeefbaar), en u...

  Data owner: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Updated: 02/17/2022 - 00:00
  Theme:
  • Space and infrastructure
 • Bevat de adresgegevens, telefoonnummers en webadressen van alle Nederlandse overheidsorganisaties (o.a. ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen) in een downloadbaar XML-bestand. Het bestan...

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Dutch government
 • Sinds de COVID-19 uitbraak eind februari registreren de Nederlandse IC’s deze in de NICE registratie. De site geeft een overzicht van de dagelijkse cijfers. Data is NIET als open data downloadbaar. Ee...

  Data owner: KOOP (Netherlands Publication Office) (Rijk)
  Updated: 03/28/2022 - 00:00
  Theme:
  • Health and care
 • Gebiedsindeling van de Netbeheerders van Elektriciteit, Gas en Water. Op basis van deze indeling worden aanvragen voor nieuwe aansluitingen in behandeling genomen door de verantwoordelijke netbeheerde...

  Data owner: Stichting Mijnaansluiting.nl (Overig)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Energy
 • Geanonimiseerde Open Data set Handelsregister van de Kamer van Koophandel

  Data owner: Kamer van Koophandel (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Entrepreneurship
 • Op dit moment zijn de officiële bekendmakingen via de website te raadplegen en via de app. De bekendmakingen in de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad alsmede het gemeenteblad, provinci...

  Data owner: KOOP (Netherlands Publication Office) (Rijk)
  Updated: 04/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Governance
 • Sinds 2013 beschikt de Nederlandse Migratieketen over een ketenbreed gegevenswoordenboek, het Gegevenswoordenboek Migratieketen (GMK). De Migratieketen bestaat uit de volgende organisaties: Centraal O...

  Data owner: Ministerie van Justitie en Veiligheid (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Immigration to the Netherlands

Filter your results

Publicity level (2)
Data owner (100)
Group (44)