Dataset

12,629 datasets

 • Dataset

  Zorg en welzijn

  Deze dataset bevat tabellen over gezondheid, ziektes, sterfte, zorgverleners, kinderopvang en sociale voorzieningen. Voor meer cijfers over zorg en welzijn in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de vie...

  Data owner: Gemeente Amsterdam (Gemeente)
  Updated: 05/27/2022 - 00:00
  Theme:
  • Health and care
 • Het waterwingebied rondom drinkwaterwinningen uit grondwater is de kleinste beschermingszone rondom een winning van grondwater voor drinkwater. Het is de grens waarvan het toestromende grondwater 60 d...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 05/26/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Wat ziet u: De kaart toont de ligging van gebieden met potentiele natuurlijke plaagbestrijding in landbouwgewassen met natuurlijke vijanden. De gebieden zijn weergegeven als zones rondom kleine landsc...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 05/26/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Dataset van Oude bosgroeiplaatsen in de provincie Utrecht behorend bij het Strategisch bosbeleid Provincie Utrecht. Dit is een beleidskaart. Deze gebieden hebben nog geen doorwerking in de bescherming...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 05/26/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Op de kaart ziet u het aantal kinderen per km2 dat in oudere basisscholen verblijft en daardoor mogelijk aan meer lood staat blootgesteld. Vóór 1945 zijn in panden vooral loden drinkwaterleidingen aan...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 05/26/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Wat ziet u? Op de kaart ziet u het potentiele en actuele leefgebied van de boommarter (Martes martes)en daarbinnen de genetische structuur van de boommarter populatie in Nederland. De gentische inform...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 05/26/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Deze kaart geeft een beeld waar de bomen staan in Nederland. Alle bomen, hoger dan 2,5 meter, worden weergegeven in een rasterkaart met een resolutie van 10x10 meter. Hierbij worden de bomen uitgedruk...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 05/26/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Wat ziet u? Deze kaart laat de bodem koolstofvoorraad in de bovenste 30 cm van de bodem zien voor natuurgebieden in heel Nederland. Deze kaart geeft een overzicht waar in Nederland de koolstofvoorrade...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 05/26/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • In deze kaart zijn de meetlocaties te zien die door het RIVM bemonsterd zijn ten behoeve van het onderzoek naar de afleiding van de definitieve achtergrondwaarde PFAS in landbodem. De kaart laat meetw...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 05/26/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Wat is er te zien? Op de kaart staat de potentiele hoeveelheid grasmaaisel (ton per jaar) die uit natuur beschikbaar kan komen geagreegeerd op gemeenteniveau. Wat is de waarde? De kaart geeft de hoeve...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 05/26/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment

Filter your results

Data owner (180)
Theme (17)
Group (50)
Metadata language (3)