Datasets

14,342 datasets

 • Van de Maas, de Rijntakken-Oost, de Rijn-Maasmonding, het Volkerak-Zoommeer en het IJsselmeergebied wordt om de 6 jaar een ecotopenkaart geleverd. Ecotopenkaarten vormen een belangrijk onderdeel van h...

  Data owner: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Updated: 02/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
  • Nature and landscape management
 • In deze dataset zijn de begrenzingen opgenomen van het Nederlandse cultureel erfgoed dat vanwege haar uitzonderlijke universele waarde door het Werelderfgoed comite van UNESCO is geplaatst op de Werel...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 02/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • Mantelbuizen in het beheer van de provincie Utrecht.

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 02/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Industry
 • Indeling van een vaarweg(deel) naar karakter (rivier, kanaal, geul e.d.).

  Data owner: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Updated: 02/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Transport
  • Spatial planning
  • Organisation and policy
 • Peilbuizen Amersfoort

  Data owner: Gemeente Amersfoort (Gemeente)
  Updated: 02/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Space and infrastructure
 • Deze werkingsgebied maakt onderdeel uit van Omgevingsverordening NH2020, vastgesteld op 16-11-2020 (besluitnr.: 1477251/1478383). Het plan is te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl via deze link: htt...

  Data owner: Noord-Holland (Provincie)
  Updated: 02/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • Dataset

  Ontgrondingen

  Deze dataset bevat de primaire ontgrondingen in de provincie Groningen, waarbij industrie- en/of ophoogzand wordt gewonnen.

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 02/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Soil
  • Water
 • Dataset

  nis_drip_2017

  Deze dataset maakt onderdeel uit van het door de CIV aan het NIS periodiek geleverde DVM Areaalbestand De CIV stelt dit bestand samen uit de volgende bronnen: DVM-areaalgegevens uit ExpertDesk DVM-a...

  Data owner: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Updated: 02/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Transport
 • Deze dataset bevat diverse tabellen met cijfers over scholen en leerlingen in het voortgezet onderwijs (inclusief praktijkonderwijs), informatie over de woongemeente (binnen Amsterdam uitgesplitst naa...

  Data owner: Gemeente Amsterdam (Gemeente)
  Updated: 02/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Education and science
 • Lijst met de uitslagen Verkiezingen voor het Europese Parlement van 2019 per stembureau en op kandidaat niveau. Uitgebreide omschrijving: De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt ee...

  Data owner: Stichtse Vecht (Gemeente)
  Updated: 02/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Governance

Filter your results