Dataset

14,256 datasets

 • Deze dataset bevat alle ingeschreven kinderopvanglocaties uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Per locatie de daarbij behorende detailgegevens (inschrijvingsgegevens, opvangadresgegevens, ho...

  Data owner: Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Primary education
 • De BAG (Basisregistraties adressen en gebouwen) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. De BAG bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Ko...

  Data owner: Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Governance
 • De BAG (Basisregistraties adressen en gebouwen) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de ge...

  Data owner: Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
  Updated: 02/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Building and remodeling
 • Actuele verkeersgegevens geven een actueel beeld van de situatie op de weg. Iedere minuut worden gegevens van meer dan 24.000 meetlocaties in Nederland van de Rijks- en onderliggende wegennet in de ND...

  Data owner: Nationaal Dataportaal Wegverkeer (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Roads
 • De dataset bevat de uitslagen van de verkiezing voor de Tweede Kamer van 17 maart 2021. De data is beschikbaar gesteld in EML formaat. De Kiesraad biedt geen ondersteuning voor het gebruik van het for...

  Data owner: Kiesraad (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Parliament
 • Overzicht van statistische gegevens van gemeenten, wijken en buurten in Nederland. Gegevens beschikbaar over: 2020. Status van de cijfers: Definitief, tenzij in de toelichting bij het onderwerp explic...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 04/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • IBIS bevat beschrijvende data over de 3.800 Nederlandse bedrijventerreinen: kwantitatief: bruto- en netto oppervlak, aanbod (gemeente/particulier, terstond uitgeefbaar/niet terstond uitgeefbaar), en u...

  Data owner: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Updated: 02/17/2022 - 00:00
  Theme:
  • Space and infrastructure
 • De gegevensverzameling voor de Basisregistratie WOZ bestaat naast het authentieke gegeven “vastgestelde waarde” (WOZ-waarde) ook uit de gegevens die nodig zijn om deze waarde aan zowel een onroerende ...

  Data owner: Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
  Updated: 04/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Governance
  • Housing
  • Buying and selling
 • Bevat de adresgegevens, telefoonnummers en webadressen van alle Nederlandse overheidsorganisaties (o.a. ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen) in een downloadbaar XML-bestand. Het bestan...

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Dutch government
 • Het bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland is een bestand met de ongevallenmeldingen van diverse aanleverende instanties gekoppeld aan het digitale wegennet (het Nationale Wegenbestand, NWB). Met...

  Data owner: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Updated: 04/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Transport

Filter your results

Data owner (178)
Theme (17)
Group (50)
Metadata language (3)