Dataset

5 datasets

 • De gecontroleerde waardelijsten (controlled vocabularies of vocabulary encoding schemes) van OWMS zijn sets van waarden die kunnen worden gebruikt voor metadata eigenschappen. Elke OWMS-eigenschap hee...

  Data owner: KOOP (Netherlands publication office) (Rijk)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Dutch government
 • In het onderdeel tuchtrecht treft u de uitspraken van het wettelijk niet-hiërarchisch tuchtrecht aan. Wettelijk niet-hiërarchische tuchtrecht is onder te verdelen in het tuchtrecht voor de vrije beroe...

  Data owner: KOOP (Netherlands publication office) (Rijk)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Governance
 • Op dit moment zijn de officiële bekendmakingen via de website te raadplegen en via de app. De bekendmakingen in de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad alsmede het gemeenteblad, provinci...

  Data owner: KOOP (Netherlands publication office) (Rijk)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Governance
 • Een overzicht van de dataset Linked Data Overheid. Het betreft een dataset met een dump van de LIDO database. Let op: het bestand is uitgepakt 36 GB groot!

  Data owner: KOOP (Netherlands publication office) (Rijk)
  Updated: 10/02/2021 - 00:00
  Theme:
  • Governance
 • Sinds 2015 zijn alle ministeries gestart met een jaarlijkse rijksbrede data inventarisatie. Een data inventarisatie is een manier om alle beschikbare data in een organisatie in kaart te brengen en te ...

  Data owner: KOOP (Netherlands publication office) (Rijk)
  Updated: 09/13/2021 - 00:00
  Theme:
  • Governance