Dataset

Search

672 datasets

 • In de Basisregistratie Voertuigen (BRV) staan gegevens van voertuigen, kentekenbewijzen en personen aan wie het kentekenbewijs is afgegeven. Uit de registratie verstrekt de RDW (Dienst Wegverkeer) inf...

  Data owner: RDW (Dienst Wegverkeer)
  Updated: 22/06/2021
  Theme: Governance, Traffic, Roads
 • In de Basisregistratie Inkomen staat het verzamelinkomen of het belastbaar jaarloon van iedereen (ongeveer 13 miljoen burgers) die aangifte inkomstenbelasting doet. Overheidsorganisaties gebruiken de...

  Data owner: Belastingdienst
  Updated: 22/06/2021
  Theme: Governance, Taxation, Income policy
 • Deze dataset is niet beschikbaar voor hergebruik. De reden hiervoor is benoemd in art. 10 van de Wet Openbaarheid Bestuur: ‘De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer’

  Data owner: RDW (Dienst Wegverkeer)
  Updated: 21/06/2021
  Theme: Traffic
 • De Nederlandse overheid registreert persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Alle overheidsinstellingen en bestuursorganen zoals de Belastingdienst, zijn verplicht voor hun taken gebrui...

  Data owner: Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
  Updated: 21/06/2021
  Theme: Governance
 • Sinds de COVID-19 uitbraak eind februari registreren de Nederlandse IC’s deze in de NICE registratie. De site geeft een overzicht van de dagelijkse cijfers. Data is NIET als open data downloadbaar. Ee...

  Data owner: KOOP (Netherlands publication office)
  Updated: 21/06/2021
  Theme: Health and care
 • LET OP: dit is een dataset aangemaakt door data.overheid.nl om inzicht te bieden in de beschikbare basisregistraties. Inhoud basisregister: Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedri...

  Data owner: Kamer van Koophandel
  Updated: 12/06/2021
  Theme: Governance, Economy, Trade
 • De gegevensverzameling voor de Basisregistratie WOZ bestaat naast het authentieke gegeven “vastgestelde waarde” (WOZ-waarde) ook uit de gegevens die nodig zijn om deze waarde aan zowel een onroerende ...

  Data owner: Dienst voor het kadaster en de openbare registers
  Updated: 12/06/2021
  Theme: Governance, Housing, Buying and selling
 • Het KNMI beheert in Nederland 48 automatische weerstations: 13 op luchthavens, 14 op Noordzee platforms (Nederlandse deel van het continentaal plat van de Noordzee) en 21 op land. Tevens zijn er 5 KNM...

  Data owner: Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
  Updated: 23/06/2021
  Theme: Air
 • Het KNMI heeft een uitgebreid netwerk van seismometers om de seismiciteit in en rondom Nederland en Caribisch Nederland te meten.Het netwerk bestaat uit geophones in de boorgaten (tot 300m diepte), ve...

  Data owner: Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
  Updated: 23/06/2021
  Theme: Soil
 • Deze dataset bevat gegevens over het KNMI netwerk van waarneemstations in Nederland dat bestaat uit 48 automatische weerstations: 13 op luchthavens (Aerodrome), 14 op Noordzee platforms en 21 op land ...

  Data owner: Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
  Updated: 23/06/2021
  Theme: Air

Filter your results

Publicity level (2)
Metadata language (2)