Datasets

1 dataset

 • Natuur in Zeeland op basis van begrenzingen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Opgesteld voor het Natuurbeheerplan Zeeland, zoals dit geldig is vanaf ...

  Data owner: Provincie Zeeland (Provincie)
  Updated: 08/11/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • GIS-data die gebruikt wordt t.b.v. GeoWebapplicatie Zuidplaspolder, ter ondersteuning van de planvorming in het betreffende gebied en communicatie binnen het IRP (integrale ruimtelijke projecten).

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 08/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Agriculture
  • Nature and environment
  • Spatial planning
  • Industry
 • Potentiële locaties voor biomassa afkomstig uit bermen, watergangen en hagen in beheer van de provincie Overijssel. Deze dataset wordt gebruikt in de kaart "biomassa" als onderdeel in het onderzoek na...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Updated: 07/28/2022 - 00:00
  Theme:
  • Economy
  • Nature and environment
 • Vergunningen van voorzieningen langs een provinciale vaarweg (ingetekend als lijn)

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 08/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Water
  • Spatial planning
  • Transport
 • Kunstwerk in de weg: Een “kunstwerk in de weg” geeft de constructie in de weg waarover gereden wordt, aan. Een kunstwerk is een ongelijkvloerse kruising met de hoofdrijbaan ten behoeve van verkeer, wa...

  Data owner: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Updated: 08/09/2022 - 00:00
  Theme:
  • Transport
 • De bron van de gegevens in deze tabel zijn gemeenschappelijke regelingen en het CBS biedt deze als service aan als open data. Het CBS ontvangt de gegevens van gemeenschappelijke regelingen in het kade...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 08/10/2022 - 00:00
  Theme:
  • Governance
 • Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week. De gegevens zijn uit te splitsen naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden, Veiligheidsregio's, GGD-r...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 08/09/2022 - 00:00
  Theme:
  • Health and care
 • Deze kaart geeft een indicatie van de kwetsbaarheid van woningen voor bodemdaling. Deze indicatie is bepaald op basis van de zettingsgevoeligheid van de ondergrond en de fundering van de bebouwing. Ze...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 08/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Air
 • In deze tabel vindt u gegevens over personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). In de tabel staan cijf...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 07/21/2022 - 00:00
  Theme:
  • Working conditions
 • Het gebiedsprofiel beschrijft de kwaliteiten en ambities voor een specifiek gebied. De uitwerking gebeurt op de van toepassing zijnde themakaarten voor dat gebied. Het gebiedsprofiel is een handreikin...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 08/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Economy
  • Nature and environment
  • Spatial planning
  • Culture and recreation

Filter your results