Datasets

465 datasets

 • Databank verkiezingsuitslagen voor alle vertegenwoordigende lichamen tussen 1848 en heden. Uitslagen worden per gemeente weergegeven. De databank wordt aangevuld na elke recente verkiezing.

  Data owner: Kiesraad (Rijk)
  Updated: 08/31/2020 - 00:00
  Theme:
  • Governance
 • De BAG (Basisregistraties adressen en gebouwen) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de ge...

  Data owner: Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
  Updated: 02/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Building and remodeling
 • Wilt u automatisch mutatiebestanden ontvangen van geregistreerde labels? Dan kunt u toegang krijgen tot onze webservice. Hiervoor dient u de Gebruikersverklaring EPBD 2016 te ondertekenen en te mailen...

  Data owner: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijk)
  Updated: 08/29/2020 - 00:00
  Theme:
  • Energy
 • De Energiesubsidiewijzer wijst u de weg. U vindt hier het complete en actuele overzicht van subsidies, leningen en andere regelingen voor woningeigenaren, woningcorporaties en particuliere verhuurders...

  Data owner: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijk)
  Updated: 08/31/2020 - 00:00
  Theme:
  • Energy
 • Vergunningen die zijn verleend of aangevraagd en worden gehandhaafd door een gemeente, provincie of waterschap. De gegeven URL is een voorbeeld URL. Op basis van de gebruikte parameters worden 10 resu...

  Data owner: KOOP (Netherlands Publication Office) (Rijk)
  Updated: 08/31/2020 - 00:00
  Theme:
  • Governance
 • Beeldstanden van de Matrixborden hoofdwegennet (MSI) en bijbehorende snelle data intensiteiten en snelheidsdata hoofdwegennet (MRM) van Rijkswaterstaat worden sinds april 2017 doorgegeven in de open d...

  Data owner: Nationaal Dataportaal Wegverkeer (Rijk)
  Updated: 02/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Traffic
 • Deze dataset bevat de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De dataset bevat de gegevensbestanden in EML formaat. De Kiesraad biedt geen ondersteuning voor het gebruik van het formaat. ...

  Data owner: Kiesraad (Rijk)
  Updated: 08/31/2020 - 00:00
  Theme:
  • Municipalities
 • Met behulp van de Leefbaarometer kan leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden. Op basis van een honderdtal objectieve indicatoren geeft de Leefbaarometer...

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 08/31/2020 - 00:00
  Theme:
  • Housing
 • Dit bestand is de tabellenbijlage bij de Nationale Energieverkenning 2016 verschenen op 14 oktober 2016. Voor een beschrijving van de achtergronden van de gegevens in dit rapport wordt dan ook naar he...

  Data owner: Planbureau voor de Leefomgeving (Rijk)
  Updated: 08/31/2020 - 00:00
  Theme:
  • Energy
 • In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en regionale overheden worden de gegevens van verkeersborden in Nederland digitaal opgeslagen en beschikbaar gesteld. Daarbij gaat het o...

  Data owner: Nationaal Dataportaal Wegverkeer (Rijk)
  Updated: 02/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Traffic

Filter your results